« Najít podobné dokumenty

Obec Synalov - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje JMK (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Synalov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška aktualizace č. 2 JMK.pdf [0,34 MB]
- KRAJSKÝ úúno JíHoMORAvSKÉr-ro Kanis
<br> Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3,set 82 Brno
<br> ČJ.: JMK 65179/2020 Sp.zn.: S—JMK 6195/2020 Datum: 14.05.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem se písemnost považuje za doručenou <.>
<br> „l
<br> Vyvěšeno dne: _ krajský třetí tikeaoratsírúke kras N “ř _ ' M - a ízen! Sejmuto dne:.a u ední desce,vyneseno dne f Zveřejněno způsobem umožňující dálkový Přístup dne: Skate dno wifi : f :,<.> „ _ _ %ťížw"wďďřy GZNAMEN! ' “i
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako příslušný orgán územního plánování podle 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavebnízá kon") <,>
<br> podle 5 42b odst.2 a 3 v návaznosti na š 39 odst.1 stavebního zákona a 5 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),oznamuje
<br> zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
<br> o v elektronické podobě na webových stránkách Jihomoravského kraje WWW,kr—íihomoravskýcz (Domácí stránka > Krajský úřad) Dokumenty odborů krajského úřadu ) OÚPSŘ Odbor územního plánování
<br> a stavebního řádu : Aktualizace č.2 ZÚR JMK) a na adrese: http:jzvvvvwzurlgacz <.>
<br> 'o vlistinné podobě jsou k nahlédnutí prostřednictvím Odboru územního plánování a stavebního řádu,Krajského úřadu Jihomoravského kraje,Žerotínovo nám.3,Brno,zasedací místnost č.7A <,>
<br> a prostřednictvím Odboru stavební a životní prostředí,oddělení úřadu územního plánování,Městského úřadu Břeclav,Nám.T.G.Masaryka 3,Břeclav,2.patro,dveře č.225
<br> podle & 42b odst.2 a 3 v návaznosti na 5 39 odst.1 stavebního zákona a 5 172 odst.3 správního řádu,za použití Metodického sdělení k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie ze dne 08042020 vyd...

Načteno

edesky.cz/d/3883040

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Synalov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz