« Najít podobné dokumenty

Obec Rynoltice - Exekutorský úřad Praha – Usnesení – odročení elektronické dražby nemovité věci p.p.č. 99, k.ú. Rynoltice na 25.6.2020 (V 22.5.2020)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rynoltice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekutorský úřad Praha Usnesení p. Veselý – odročení elekronické dražby nem.věci p.p.č. 99, v k.ú. Rynoltice na 25.6.2020
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA - VÝCHOD
Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Michelská XXXX/XX,XXX XX Praha
Tel: +420 236 034 034,fax: +420 236 034 000,E-mail: urad@exsmekal.cz
<br> úřední hodiny: Po,St,Čt 9 - 12 hod <.>,13 - 16 hod <.>
<br>
<br> Spisová značka: 081 EX 05120/11-322
<br> U s n e s e n í
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská 1326/62,140 00
<br> Praha - Praha 4,pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu v Liberci ze dne 24.3.2011 <,>
<br> č.j.64 EXE 4895/2011-7,<,> kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz
<br> Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15.2.2010,č.j.53 C 160/2010,ve věci oprávněného: Český inkasní
<br> kapitál,a.s <.>,se sídlem Václavské náměstí čp.808 / čo.66,Praha - Praha 1 110 00,IČ: 27646751,právní
<br> zástupce JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX / čo.5,Praha - Michle 140 00,proti
<br> povinnému: XXXX XXXXXX,bytem Rynoltice XX,Rynoltice XXX XX,nar.11.9.1972,za účasti bývalé manželky
<br> povinného: XXXXX XXXXXX,bytem Rynoltice XX,XXX XX Rynoltice,nar.13.11.1973,k uspokojení pohledávky
<br> oprávněného ve výši Jistina 27,558.88 Kč,s příslušenstvím: soudní poplatek 1 100.00 Kč,náklady právního
<br> zastoupení 15 102.00 Kč,úrok z prodlení 1 807.46 Kč,úrok z prodlení 29,20% ročně z částky 27 558,88 Kč od
<br> 10.3.2010 do zaplacení,náklady oprávněného: 4 283,40 Kč,jakož i k úhradě nákladů exekuce,r o z h o d l
<br>
<br> ve věci provedení exekuce prodejem nemovitostí ve vlastnictví povinného a bývalé manželky povinného v režimu
<br> SJM a jejich příslušenství:
<br>
<br>
<br>
¨
<br>
<br> t a k t o :
<br>
<br> I <.>
<br> Elektronická dražba nařízená na den 23.4.2020,se odročuje na den 25.6.2020 v 9:30 hod.Ostatní ustanovení
<br> usnesení- dražební vyhlášky ze dne 19.3.2020,č.j.081 EX 05120/11-322 zůstávají v platnosti <.>
<br>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br>
<br> Elektronická dražba byla odročena z důvodu chy...

Načteno

edesky.cz/d/3882432

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rynoltice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz