« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - opravy svodu před objektem Úvoz 29

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_Úvoz (547,96 kB)
2020-05-21T12:15:29+0200
Ing.XXXXXX XXXX XdXXXXddXbXbXXaXefXXXXXXbXXXXXXdfXadeXdb
Opatření obecné povahy - opravy svodu před objektem Úvoz 29 (273,47 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0175467/2020 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0175467/2020 Ing.Lang /542174217 20.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-66375-1/ČJ-2020-0600DI <,>
<br> ze dne 23.4.2020 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ELKOT Brno s.r.o <.>,se sídlem Nezamyslova 2799/28,615 00 Brno,IČ: 283 25 818
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br>
na místní pozemní komunikaci Úvoz podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br>
z důvodu opravy svodu před objektem Úvoz 29 <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je 2 týdny v období 29.5.– 30.6.2019.Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí o uzavírce,resp.záboru komunikace <.>
<br>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravní...

Načteno

edesky.cz/d/3881959

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz