« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
%.\ '.'
<br> _ ' '; ' +“ b_Ě—LLEZ.: LÍJJIŽLĚŘEJÍ MÉ ;;;LÚŠJŠ \ La “)( -_f_,T-l_-ř ___ „j <.>,-»! \ % \\
<br> - \.<.> w
<br> vne lrrUUHS!
<br> „] mimi—[LEUEHEIL—LÍDÚÉÍJ! O <,>
<br> <.>
<br> sumu \ ev.č <.>
<br> L' __ “*:-,P'xk—„H— f “* f:.»; ! _- —_ 3:3 AJ ( <.>
<br> ! s 11.5 % > Digg É Éššš: % š! ŠÁ— š M5 %3* = 03%“ am ŽŠŠĚE ' 3 “E““ >? 2 233%- riwš U UTŠ *? Ěc %; : ?“; NE? 32 0m “ C5 22%? ; g nch— 3595 ; šaš Wř; WWW ŠŠŠ ' -5 Ě “* Šg % 53313 55% "=“ U ř rz“ ŽŠ * ší '
<br> % gh :* v? Ši 335W“ ŠŠŠ €:“ “' % ížš „ „ <.>
<br> šlNGOHOŽ-Išld iNElQVNZ INAVčIdOG
<br> fazobgamn
<br> „|_
<br> OMEIAONVLS
g3240869
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 49022/2020
<br> Naše sp.zn.: 46433/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 19.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX025JWH3*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 5.5.2020 žádost od
<br>
<br> OHL ŽS,a.s <.>,IČO: 46342796,Burešova 938/17,Veveří,602 00 Brno,kterou zastupuje SEKNE <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích (u mostu
<br> přes řeku Desná) ul.Polní v Rapotíně a ul.U Hájenky ve Vikýřovicích,z důvodu osazení
<br> přechodného dopravního značení po opravě mostu – akce: „Přírodě blízká protipovodňová
<br> opatření na řece Desné ř.km.14,231 – 16,840“ v termínu do kolaudace stavby <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 13.5.2020 č.j.KRPM-47473-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění po...

Načteno

edesky.cz/d/3873387

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
01. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz