« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam UZSVM 3 2020
tameo_venkov
<br> Název UB - UB - OPSUB - Podíl jmeno Parcela - druhu způsobu (formátová LV okresu Název obce Název kú typ rčl OPSUB - název adresa ID vlastnictví čitatel vatel výměra pozemku využití no) (parce Brno- Dr.1325,lesní 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXXX XXXXX XXXXX Lake XXXXXXXXX X X XXXX pozemek XXXX/X XXX Brno- XXX,66434 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXX XXXXX Kuřim XXXXXXXXX X XX XXXX orná půda XXXX/X XXX Brno— 1404,plocha a 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX X XX XX nádvoří XXXX XXX Brno- XXXX,677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX X XX XXX zahrada XXXX XXX Brno- XXXX,ovocný 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX X XX XXXX sad XXXX XXX Brno- XXXX,lesní 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX X XX XX pozemek XXXX/X XXX Brno— Hendrych ka' 24,677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO Jindřich 61600 Brno 555410733 2 3 1284 orná půda 2918/22 948 Brno- 67921 Malá 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXXX orná půda XXXX/XX XXX Brno- XXXXX Malá 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXXX orná půda XXXX/XX XXX Brno— XXXXX 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXX XXXXX Kuřim XXXXXXXXX X XX XXXX orná půda XXXX XXXX Brno- 66434 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXX XXXXX Kuřim XXXXXXXXX X XX XXX orná půda XXXX/XX XXXX Brno- 66434 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXX XXXXX Kuřim XXXXXXXXX X XX XX orná půda XXXX/XX XXXX Brno— 66434 vodni vodního 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO Voita Matěj Kuřim 555749733 1 10 31 plocha toku 2638/24 1226 Brno- 66431 ostatní ostatni 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XX plocha komunikace XXXX/XX XXXX Brno— XXXXX 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XX orná půda XXXX/XX XXXX Brno— XXXXX 677655,č.venkov Kuřim Kuřim OFO XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXXX orná půda XXXX/XX XXXX Brno- Chmelařová a 7,60200 ostatn...
Dopis UZSVM 3 2020
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
PŘÍKOP 11,60200 BRNO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
<br> 16714/B/2020-HMSO
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/B/11001/2020-HMSO
<br> VYŘIZUJE: XXXX XXXX,Ing <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 542 163 340
<br> E-MAIL: Petr.Zach@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
<br> Město Kuřim
Jungmannova 968/75
66434 Kuřim
<br> DATUM: 12.03.2020
<br> Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
dle §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>
<br> Vážení <,>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ustanovení §§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb.v příloze postupuje seznam nemovitostí
s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky aktualizovaný ČÚZK ke dni 1.2.2020 <.>
Žádáme Vás,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na úřední desce
Vašeho úřadu společně s přiloženými informacemi a výzvou pro veřejnost <.>
Pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust.§ 1050 odst.2 zákona
č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu
ust.§ 1045 odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.Z tohoto
důvodu je nezbytné aktualizované seznamy zveřejňovat na úřední desce bez přerušení až do data
31.12.2023 <.>
Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je též zveřejněn na webových stránkách Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků
uvedených nemovitostí <.>
Závěrem upozorňujeme,že ze strany ČÚZK se nejedná o definitivní přehled neznámých vlastníků <,>
jeho obdržené aktualizace Vám budeme průběžně poskytovat ke zveřejnění <.>
<br> Děkujeme za spolupráci
<br> Mgr....

Načteno

edesky.cz/d/3870006

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz