« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení uložení písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Doručení VV Abu Asad 001
Doručení veřejnou vyhláškou
<br>
Městský úřad Šumperk,odbor finanční a plánovací,jako správce místního poplatku dle
<br> zákona číslo 565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů,zákona číslo
<br> 280/2009 Sb <.>,daňová řád ve znění pozdějších předpisů a dle OZV č.4/2017 o místním poplatku
<br> za provoz systému,shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
<br> komunálních odpadů a na základě ustanovení § 49 zák.č.280/2009 Sb.v platném znění vyzývá
<br> adresáta
<br>
<br> Jméno XXXXXXXX XXXXX
<br> Adresa cizina
<br> Rok narození XXXX
<br>
<br> k převzetí písemnosti uložené u odboru finančního a plánovacího Městského úřadu Šumperk <,>
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk (přízemí,dveře číslo 414) <.>
<br>
<br> Pod číslem jednacím MUSP 34946/2020,MUSP 34947/2020 a MUSP 37122/2020 Vám
<br> byla na uvedenou adresu doručována písemnost – Platební výměr na místní poplatek za provoz
<br> systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních
<br> odpadů za rok 2018.Protože je adresát písemnosti neznámého pobytu,vyzývá se touto veřejnou
<br> vyhláškou k převzetí písemnosti a to do 15-ti dnů ode dne vyvěšení <.>
<br>
<br> Poučení:
<br>
<br> Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 15-ti dnů ode dne vyvěšení,považuje se poslední den této
<br> lhůty za den doručení,i když se adresát o uložení nedozvěděl <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
<br> referent oddělení daní a vymáhání pohledávek
<br> odboru finančního a plánovacího

Načteno

edesky.cz/d/3867797

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz