« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška dražba
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Město Šumperk
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
Naše čj.: MUSP 39706/2020
<br> Naše sp.zn.: 30255/2020 FAP-VY/EVK
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0257ZVW*
<br>
<br>
Vyhláška
o konání společné veřejné dobrovolné dražby
<br> (§ 26 zák.č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,v platném znění)
<br>
<br>
<br> 1.Navrhovatel a dražebník:
<br>
Město Šumperk,se sídlem: nám.Míru 1,787 01 Šumperk,IČO: 00303461,bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.<,>
pobočka Šumperk,č.ú.: 19-1905609309/0800,zastoupeno starostou Mgr.Tomášem Spurným <.>
<br>
<br>
<br> 2.Místo,datum a čas zahájení dražby:
<br>
Dražba se uskuteční dne:
<br> 10.06.2020
<br>
v 10:00 hodin v zasedací místnosti úřadovny Městského úřadu Šumperk,ul.Rooseveltova <.>
<br> Registrace zájemců o dražbu proběhne v den dražby v době 30 minut před zahájením dražby,nejpozději však do
<br> okamžiku zahájení dražby <.>
<br>
<br> Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka nebo osoby jím pověřené doložit svou totožnost,popřípadě své
<br> oprávnění jednat za účastníka dražby,dát se zapsat do seznamu účastníků dražby,a jsou-li rozdávána dražební čísla <,>
<br> převzít dražební číslo.Zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a zaměstnanci ministerstva pověření kontrolou
<br> provádění dražby se prokazují též svým pověřením <.>
<br>
<br>
3.Předmět dražby:
<br>
<br> Movité věci:
<br>
<br> Pořadové
<br> číslo
<br> Evidenční
<br> číslo
Movitá věc
<br> Nejnižší
<br> podání /Kč/
<br> 1.120/18 Hasicí přístroj práškový - 6 kg 200,-
<br> 2.156/18 Přímočará pila zn.Narex modré barvy - funkční 500,-
<br> 3.19/19 Kladivo – dřevěná rukojeť 10,-
<br> 4.4/19 Dřevěná budka – domek pro hlodavce 10,-
<br> 5.46/19 Hračky v kyblíku - dřevěné kostky,autíčka 80,-
<br> 6.136/18 Taška – obal barevný + CD,DVD 100,-
<br> 7.137/18 Taška černé barvy + ...

Načteno

edesky.cz/d/3867796

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
01. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz