« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Porovnání položek kalkulace cen stočného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MZE_2019_Zichovec.pdf (93.13 kB)
Za kalendářní rok: 2019,DPH 15.0 %
<br> 1.Příjemce vodného a stočného 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Obec Zichovec Obchodní společnost Obec Zichovec
<br> Sídlo: 53 Sídlo: 53
<br> 27374 Klobouky 27374 Klobouky
<br> Identifikační číslo: 00640468 Identifikační číslo: 00640468
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Zichovec
<br> Sídlo: Zichovec 53
<br> 27374 Klobuky
<br> Identifikační číslo: 00640468
<br> Statutární orgán: XXXXX XXXXXXXX
<br> X.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
<br> 2124-792985-00640468-3/1-00640468 KANALIZACE ZICHOVEC
<br> 2124-792985-00640468-4/1-00640468 ČOV Zichovec
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
<br> za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
MZE_2019_Hospodaření_Zichovec.pdf (159.88 kB)
Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,031460 0,001000 0,030460
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,031460 0,000000 0,031460
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,001000 -0,001000
<br> 2.Energie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,071095 0,080000 -0,008905
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,068191 0,079000 -0,010809
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,002904 0,001000 0,001904
<br> 3.Mzdy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,068650 0,064800 0,003850
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,068650 0,064800 0,003850
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,008727 0,035000 -0,026273
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,003727 0,030000 -0,026273
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.3.1 - odpisy pronajatého majetku mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.3.2 - opravy infrastr.majetku,které hradí vlastník infrastr.mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.3.3 - prostř.obnovy infr.maj.nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.3.4 - ost.položky v nájmu nad rámec 4.3.1,4.3.2,4.3.3 mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.3.5 - zisk mil.Kč 0,000000 0,000000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,005000 0,005000 0,000000
<br...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zichovec
10. 07. 2020
27. 06. 2020
23. 06. 2020
18. 06. 2020
14. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz