« Najít podobné dokumenty

Obec Lesůňky - Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesůňky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 19.března 2020
<br> Č.j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN
<br> *MZDRX019JVWK*
MZDRX019JVWK
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin <,>
hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží,v čase mezi
7: 00 hod.– až 9: 00 hod <.>,a to s výjimkou osob starších 65 let věku,včetně zajištění
nezbytného doprovodu,osob,které jsou držiteli průkazu ZTP/P,starší 50 let,včetně
zajištění nezbytného doprovodu,zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru
zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele
prodejny nebo osob v obdobném poměru <.>
<br>
<br>
II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20.března 2020 <.>
<br>
<br>
<br> III <.>
<br> Ruší se mimořádné opatření ze dne 18.března 2020,č.j.MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Str.2 z 2
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-
CoV-2 v České republice <.>
<br> S ohledem na fakt,že obzvláště zranitelnou skupinou,kterou ohrožuje onemocnění COVID-
19,jsou senioři a zdravotně postižené osoby,vyhrazují se dvě hodiny denně pro jejich nákup
základního zboží (potraviny,drogistické zboží).Omezují se tak možnosti přenosu viru SARS-
CoV-2 z jiných osob na lidi starší 65 let <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3722727

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesůňky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz