« Najít podobné dokumenty

Obec Přísnotice - Oznámení MÚ Židlochovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přísnotice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení MÚ Židlochovice
Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100,667 01 Židlochovice,IČ: 00282979
<br> Kancelář tajemníka
<br> Pracoviště: Nádražní 750,667 01 Židlochovice
<br>
V Židlochovicích dne 26.03.2020
<br>
Oznámení o omezení provozu Městského úřadu Židlochovice v souvislosti s prevencí šíření epidemie
<br> nemoci COVID-19
<br>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.03.2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona
<br> č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení
<br> zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (Covid – 19) na území České republiky nouzový stav <,>
<br> dále v návaznosti na usnesení vlády č.87/2020 ze dne 23.03.2020 o uložení všem orgánům veřejné moci
<br> a správním orgánům,aby ve všech svým pracovištích zahájili omezený provoz,a v souladu
<br> s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 12745/2020-3,kterým nařizuje orgánům
<br> veřejné moci a správním orgánům,aby v rámci všech svých pracovišť zachovaly omezený provoz vyplývající
<br> z nouzového stavu,vyhlášeného usnesením vlády č.194/2020 (pod č.69/2020 Sb.) <,>
<br>
<br> Tajemnice Městského úřadu Židlochovice stanovuje opatření k omezení výkonu agend na ty,jejichž
<br> výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zachován,k zajištění chodu veřejné správy v nezbytně nutném
<br> rozsahu,k omezení úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni <.>
<br>
<br> Cílem opatření je:
<br> a) zajistit chod Městského úřadu Židlochovice s nižším počtem zaměstnanců a uplatnit režimového
opatření vztahující se k úpravě pracovní doby;
<br>
<br> b) minimalizovat osobní kontakt a nahradit jej jinými formami (písemný,elektronický,telefonický),je-
li to možné,a to i mezi zaměstnanci uvnitř jednotlivých budov (mezi sebou).Dále striktně používat
<br> roušky,dbát na hygienu rukou a používat dezinfekční přípravky;
<br>
<br> c) zajistit příjem dokumentů prostřednictvím elektronické adresy podatelny -
pod...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přísnotice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz