« Najít podobné dokumenty

Obec Prace - Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prace.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Doporučení pro občany starších 70 let
Doporučení pro občany starších 70 let: Úřední deska: Obec PraceDoporučení pro občany starších 70 let
V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020 doporučujeme obyvatelům starších 70 let nevycházet podobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí,s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné péče.Pokud potřebujete zajistit nákup potravin nebo léků,kontaktujte p.Slouku tel.724972261.        Zodpovídá:  XXXX XXXXXXX Vytvořeno / změněno: XX.X.XXXX / XX.X.XXXX
Kontext
  
  
 
    
   
 
     
 
Nacházíte se v módu "Bez grafiky",takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování.Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2,můžete se přepnout do grafického módu <.>
Nařízení_roušky
HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Žerotínovo nám.3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 111 541 651 209 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br>
<br> Č.j.: JMK 45930/2020 Sp.zn.: S - JMK 45534/2020 Brno 18.03.2020
<br>
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br> hejtmana Jihomoravského kraje
<br>
<br> Podle ust.§ 14 odst.4 písm.h) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů,(dále jen „krizový zákon“),v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou
<br> ČR dne 12.3.2020 za použití zmocnění ad.§ 14 odst.6) zákona č.240/2000 Sb.o krizovém řízení a o změně
<br> některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
nařizuji
<br>
zákaz vstupu,pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky,respirátoru <,>
<br> šátku,šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy,provozoven,jejichž provoz je povolen
<br> příslušnými vládními usneseními i za nouzového stavu (zejména prodejny potravin,pohonných hmot
<br> a paliv,hygienických prostředků,lékárny,výdejny zdravotnických prostředků,prodejny tiskovin
<br> a tabákových výrobků apod.),sociálních a zdravotnických zařízení,školských zařízení a pošt na území
<br> Jihomoravského kraje počínaje dnem 18.3.2020 od 18:00 hodin do odvolání,nejdéle však po dobu trvání
<br> nouzového stavu <,>
<br>
<br> ukládám
<br>
obcím Jihomoravského kraje vyhlášení tohoto opatření a informování veřejnosti všemi v místě obvyklými
komunikačními prostředky (místní rozhlas,webové stránky apod.) <.>
<br>
Osoby jsou povinny pořídit se pokyny orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních sborů
<br> a ozbrojených sil,provádějících střežení a kontrolu <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Zákaz vstupu,pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území je nařizován z důvodu naléhavého
<br> obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů,zdraví a majetku obyvatel žijících
<br> v úz...

Načteno

edesky.cz/d/3721917

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prace      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz