« Najít podobné dokumenty

Obec Radonice (Praha-východ) - Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení ústního jednání a seznámení s nově zvoleným postupem projednání žádosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radonice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
\ Ministerstvo dopravy — Odbor infrastruktury a nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 územního plánu PO BOX 9,110 15 Praha 1
<br> v
<br> C.) '.:788/2019- 910-IPK/9 HEH—[___— osami ÚŘAH na se
<br> na tu širší „i i,i;
<br> okres Proho— výcth
<br> Došlo ___„M
<br> Pňděíeno: _,__,_,__.<.> __.<.> iii:
<br> \,<,> VEŘEJNVÁ V'YPILÁŠ'.--_„-___„„„_____J OZNAIylENI ;) ZRusgNI USTNIIjO JEDNÁNÍ A SEZNAMENI 5 Nova Z'V9!_ENYM POSTUPEM PROJEDNANIZADOSTI
<br> Stavebník,Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4,IČ: 65993390,zastoupený na základě plné moci společností ALMAPRO,s.r.o <.>,Průběžná 1108/77,100 00 Praha 10 - Strašnice,IČ: 24150134,podal dne 19.08.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu
<br> Čís.jednotek:
<br> „Stavební úpravy na dálnici D10 pro účely zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu“.Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení
<br> Předmětem stavebních úprav je výměna středových svodidel a dodávka tclematických systémů na celém úseku dálnice D10,km 0 - 71.Telematické systémy (portály pro dopravní značení,proměnné dopravní značení,hlásky,meteostanice,automatické sčítačc dopravy atd.) přispějí ke zvýšení bezpečnosti a kvality cestování pro všechny účastníky provozu.Stavební úpravy také zahrnují umístění přípojek elektrické energie pro napájení předmětných telematických systémů <.>
<br> Stavba se nachází na území: ' LIM! ' obec Praha — k.ú.Horní Počernice na pozemcích parc.č.3968/44,3968/72,3974/2,3976/79 <,>
<br> 4036/277,4033/10,4033/19,4036/449,4037/11,4497/2,4534/1,4534/2,4534/3,4534/13,4534/14,4534/15,4534/16 a 4535/5
<br> — k.ú.Satalice na pozemku parc.č.998.Středočeského kraje " obec Jenštejn
<br> - k.ú.Dehtáry na pozemcích parc.č.110/3 a 126/3
<br> 788/2019-910-IPK/9 obec Radonice — k.ú.Radonice u Prahy na pozemcích parc.č.112/30 a 116/3 obec Svémyslice — k.ú.Svémyslice na pozemcích parc.č.116/5,245/1,331,333 a 577 obec Zápy — k.ú.Ostrov u Brandýsa nad Labem na pozemcích parc.č.231 a 286 — k.ú.Zápy na pozemcích parc.č.428,4...

Načteno

edesky.cz/d/3721914

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radonice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz