« Najít podobné dokumenty

Královéhradecký kraj - Oznámení zahájení stavebního řízení " I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Královéhradecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení stavebního řízení " I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat"
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan.e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz www.kr-kralovehradecky.cz Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: DLE ROZDĚLOVNÍKU ZE DNE: 29.3.2019 NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-18889/DS/2019-3 (Ku) VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení silničního hospodářství LINKA | MOBIL: 647 E-MAIL: skubcova@kr-kralovehradecky.cz DATUM: 25.3.2020 Počet listů: 17 Počet příloh: 0 / listů: 0 Počet svazků: 0 Sp.znak,sk.režim: 280.13.1,A/10 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Stavebník,Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha,Správa Hradec Králové,Pouchovská 401,503 41 Hradec Králové,zastoupený: společností PRODIN a.s <.>,IČO 25292161,Jiráskova 169,530 02 Pardubice - Zelené Předměstí,(dále jen "stavebník"),podal dne 29.3.2019 (žádost byla postupně doplněna dne 20.6.2019,14.10.2019,30.10.2019,naposledy dne 8.1.2020) u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „I/11 Doudleby nad Orlicí – obchvat“ obsahující stavební objekty: SO 101 - Silnice I/11 SO 201 - Most přes místní komunikaci SO 202 - Rámový most v km 1,780 SO 203 - Rámový most v km 2,132 SO 701 - Protihlukové stěny (dále jen "stavba").2 Místo stavby a pozemky dotčené záměrem: Silnice: I/11 – obchvat,mosty,protihluková stěna Obec: Kostelec nad Orlicí,Doudleby nad Orlicí SO 101 - Silnice I/11 Katastrální území: Kostelec nad Orlicí,Doudleby nad Orlicí druhKN pozemku vlastník vlastnické právo Česká republika 111/38 ostatní plocha - silnice příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR vlastnické právo Česká republika 111/58 ostatní plocha - silnice příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR vlastnické právo Česká republika 111/39 ostatní plocha - silnice příslušnost hospodařit s majetkem stá...

Načteno

edesky.cz/d/3720796

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Královéhradecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz