« Najít podobné dokumenty

Obec Vševily - Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování totožnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vševily.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text
Stanovisko Ministerstva vnitra
k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem,cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu
(vyhlášeného Usnesením vlády č.194 ze dne 12.března 2020,v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)
<br>
Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:
<br> 1) Prokazování totožnosti:
Občané,u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1.března 2020,mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz,cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů <.>
<br> 2) Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Osoby,jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu,mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla).Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu,jehož platnost skončila během nouzového stavu,povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst.2,kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností) <.>
<br> 3) Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu
Občané,kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1.března 2020,nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst.1 písm.d a e)zákona č.328/1999 Sb <.>,o občanských průkazech,v těchto případech:
a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
aa) uplynutí doby v něm vyznačené
ab) ohlášení jeho ztráty,odcizení ...

Načteno

edesky.cz/d/3720735

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vševily      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz