« Najít podobné dokumenty

Obec Komárno - Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí napojení nového zdroje vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Komárno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV 2020-75.pdf (160.47 kB)
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> *mbphx00jrlyv*
MBPHX00JRLYV
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br>
<br>
SP.ZN.: SÚ/75/2020/Ko-4/VV/ÚR
Č.J.: MUBPH 5375/2020
<br> OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: tomas.korycanek@mubph.cz
<br> DATUM: 05.03.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Dne 19.12.2019 podala Obec Komárno,IČO 287326,Komárno 49,768 71 Komárno
prostřednictvím zplnomocněného zástupce,jímž je společnost PROJEKTY VODAM s.r.o <.>,IČO
26821443,Galašova 158,753 01 Hranice žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby: „Komárno - využití nového zdroje vody“ na pozemcích: parc.č.487/2 (trvalý travní
porost),parc.č.484/2 (trvalý travní porost),parc.č.484/1 (trvalý travní porost),parc.č <.>
481 (trvalý travní porost),parc.č.780/47 (ostatní plocha),parc.č.780/48 (ostatní plocha) <,>
parc.č.780/50 (ostatní plocha),parc.č.780/51 (ostatní plocha),parc.č.780/90 (ostatní
plocha),parc.č.683/8 (ostatní plocha),parc.č.683/11 (ostatní plocha),parc.č.780/100
(ostatní plocha),parc.č.687/2 (ostatní plocha),parc.č.683/2 (ostatní plocha),parc.č <.>
683/5 (ostatní plocha),parc.č.683/1 (ostatní plocha),parc.č.543/2 (orná půda),parc.č <.>
543/4 (orná půda),parc.č.543/3 (orná půda),parc.č.510/34 (orná půda),parc.č.509/16
(ostatní plocha),parc.č.510/25 (orná půda),parc.č.544 (orná půda),parc.č.510/26
(orná půda),parc.č.510/2 (orná půda),parc.č.510/4 (ostatní plocha),parc.č.510/3 (orná
půda) a parc.č.st.190 (zastavěná plocha a nádvoří),vše v k.ú.Komárno.Uvedeným dnem
podání žádosti bylo zahájeno územní řízení <.>
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Odbor ÚP a SŘ jako stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 13 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon") v souladu s ust.§ 20 odst.1 stavebního
zákon...
Územní rozhodnutí (419.35 kB)
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> *MBPHX00JRIZB*
MBPHX00JRIZB
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br>
<br>
SP.ZN.: SÚ/75/2020/Ko-3/ÚR-126
Č.J.: MUBPH 5323/2020
<br> OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: tomas.korycanek@mubph.cz
<br> DATUM: 04.03.2020
<br>
<br> Obec Komárno,IČO 287326,Komárno 49,768 71 Komárno
<br> ÚZ EMNÍ RO Z HO DNUTÍ
Dne 19.12.2019 podala Obec Komárno,IČO 287326,Komárno 49,768 71 Komárno
prostřednictvím zplnomocněného zástupce,jímž je společnost PROJEKTY VODAM s.r.o <.>,IČO
26821443,Galašova 158,753 01 Hranice žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby: „Komárno - využití nového zdroje vody“ na pozemcích: parc.č.487/2 (trvalý travní
porost),parc.č.484/2 (trvalý travní porost),parc.č.484/1 (trvalý travní porost),parc.č <.>
481 (trvalý travní porost),parc.č.780/47 (ostatní plocha),parc.č.780/48 (ostatní plocha) <,>
parc.č.780/50 (ostatní plocha),parc.č.780/51 (ostatní plocha),parc.č.780/90 (ostatní
plocha),parc.č.683/8 (ostatní plocha),parc.č.683/11 (ostatní plocha),parc.č.780/100
(ostatní plocha),parc.č.687/2 (ostatní plocha),parc.č.683/2 (ostatní plocha),parc.č <.>
683/5 (ostatní plocha),parc.č.683/1 (ostatní plocha),parc.č.543/2 (orná půda),parc.č <.>
543/4 (orná půda),parc.č.543/3 (orná půda),parc.č.510/34 (orná půda),parc.č.509/16
(ostatní plocha),parc.č.510/25 (orná půda),parc.č.544 (orná půda),parc.č.510/26
(orná půda),parc.č.510/2 (orná půda),parc.č.510/4 (ostatní plocha),parc.č.510/3 (orná
půda) a parc.č.st.190 (zastavěná plocha a nádvoří),vše v k.ú.Komárno.Uvedeným dnem
podání žádosti bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor ÚP a SŘ,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),v platném znění (d...

Načteno

edesky.cz/d/3720526

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Komárno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz