« Najít podobné dokumenty

Město Bílina - Dražební vyhláška - dražba nemovitých věcí (Hána Miroslav)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bílina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

95 2020
Mgr.XXX XXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha – západ
<br> Liborova 405/14,169 00 Praha 6
tel: +420 277 278 800
<br> DS: xtahwnq,e-mail: epodatelna@euprahazapad.c z
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
<br> sp.zn.: 191 EXD 5/20 - 1
Uvádějte při veškeré korespondenci
<br> V Praze dne 24.3.2020
<br> Dražební vyhláška
o nařízení dražby nemovitých věcí
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha – západ,se sídlem Liborova 405/14,169 00
Praha 6 – Břevnov,vydává na základě smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby a podle
ustanovení § 76 odst.2 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád),ve znění pozdějších předpisů,na návrh: JUDr.XXXXXX XXXXXXX Ph.D <.>,se sídlem
Politických vězňů 1597/19,110 00 Praha 1,IČ: 71458972,jako insolvenční správce v insolvenčním
řízení sp.zn.KSUL 91 INS 21011/2017,dlužníka: XXXXXXXX XXXX,narozený dne XX.X.XXXX,bytem
Světecká 22,417 54 Kostomlaty pod Milešovkou,adresa pro doručování Husova 306,417 54
Kostomlaty pod Milešovkou (dále jen „navrhovatel“),jako osoby oprávněné disponovat s nemovitou
věcí,tuto
<br> dražební vyhlášku:
<br> I.Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná dne 19.05.2020 ve 12:00 hodin v sídle
Exekutorského úřadu Praha – západ na adrese Praha 6 – Břevnov,Liborova 405/14 <.>
<br> II.Draženy budou následující nemovité věci:
<br>
<br>
III.Prohlídka nemovitých věcí určených k dražbě se nekoná <.>
<br> IV.Pořadové číslo dražebního jednání: první <.>
<br> V.Výsledná cena dražených nemovitých věcí s příslušenstvím byla určena částkou ve výši 1.163.300,-
Kč <.>
<br> VI.Nejnižší podání se stanoví ve výši 930.640,- Kč <.>
<br>
<br> Minimální výše příhozu se stanoví částkou 5.000,- Kč <.>
<br> VII.Výše jistoty se stanoví částkou 100.000,- Kč.Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou
povinni zaplatit dražební jistotu buď v hotovosti v sídle exekutorského úřadu nebo bezhotovostní
platbou na účet úschov soudního exekuto...

Načteno

edesky.cz/d/3720062

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bílina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz