« Najít podobné dokumenty

Město Mladá Boleslav - Odročení dražební vyhlášky - Miroslav Šimon

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mladá Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odročení dražební vyhlášky - Miroslav Šimon
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA - VÝCHOD
Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Michelská XXXX/XX,XXX XX Praha
<br> Tel: +420 236 034 034,fax: +420 236 034 000,E-mail: urad@exsmekal.cz
<br> úřední hodiny: Po,St,Čt 9 - 12 hod <.>,13 - 16 hod <.>
<br>
<br> Spisová značka: 081 EX 15382/11-291
<br> U s n e s e n í
<br>
Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská 1326/62,140 00
<br> Praha - Praha 4,pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne
<br> 25.5.2011,č.j.6 EXE 2287/2011 - 7,<,> kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební
<br> rozkaz Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 19.11.2010,č.j.9 EC 448/2010,ve věci oprávněného:
<br> Kooperativa pojišťovna,a.s <.>,Vienna Insurance Group,se sídlem Pobřežní čp.665 / čo.21,Praha - Karlín
<br> 186 00,IČ: 47116617,právní zástupce JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX / čo.5,Praha -
<br> Michle 140 00,proti povinnému: XXXXXXXX XXXXX,bytem Buda XX,Bakov Nad Jizerou XXX XX,nar <.>
<br> 31.5.1967,k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši Jistina 1,380.00 Kč,s příslušenstvím: soudní poplatek
<br> 300.00 Kč,náklady právního zastoupení 7 920.00 Kč,úrok z prodlení 40.00 Kč,náklady oprávněného: 2 541,00 Kč <,>
<br> jakož i k úhradě nákladů exekuce,r o z h o d l
<br>
<br> ve věci exekučního řízení prodejem spoluvlastnického podílu povinného o velikosti id.1/6 na nemovitostech a
<br> jejich příslušenství:
<br>
<br>
t a k t o :
<br>
<br> I
<br>
<br> Elektronická dražba nařízená na den 27.2.2020 v 10:00 hod.se odročuje na neurčito.Ostatní ustanovení
<br> usnesení – dražební vyhlášky ze dne 21.5.2019,č.j.081 EX 15382/11-211 ve spojení s usnesením ze dne
<br> 27.6.2019,č.j.081 EX 15382/1-226 a ve spojení s usnesením ze dne 1.8.2019,č.j.081 EX 15382/11-244 zůstávají
<br> v platnosti <.>
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br>
<br> Elektronická dražba byla odročena z důvodu proporcionality ve vedeném exekučním říze...

Načteno

edesky.cz/d/3720034

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mladá Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz