« Najít podobné dokumenty

Obec Mojné - D3 - rozhodnutí o umístění stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mojné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Část II.
Č.j.MUCK 15369/2020 str.23
<br> Jihočeský kraj (hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa a údržba silnic Jihočeského kraje) — vlastník pozemků parc.č.8/13,8/15,8/16,1056/1,1056/4,1056/5,1056/6,1057/16,1057/20,1057/21,1057/22 <,>
<br> XXXXX XXXXXXX a XXXXXXXXX XXXX - spoluvlastníci pozemků parc.č.X/X,X/XX,4/34,84/6,84/7,84/8,92/21,326/27,326/40,326142,326/60 <,>
<br> XXXX XXXXXXXX „ vlastník pozemků parc.č.XX/ X,84/2,84/3,84/4,326! 16,1046/2 <,>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX — vlastník pozemku parc.č.X/XX <,>
<br> XXXX XXXXXXX — vlastník pozemků parc.č.X/XX,X/XX,4/22,4/36,86/2,86/3,326/12,326/28,326/33,326/37,326/45,326/54,326/59.Pozemek parc.č.326/12 byl v době zahájení řízení,a i k datu vydání výzvy dne 30.12.2019 zatížen věcným právem zákazu zcizení a zatížení se zapsaným oprávněním pro spol.CSPPark Network s.r.o <.>,která byla na základě tohoto oprávnění zahrnuta do okruhu účastníků řízení.Toto věcné právo k datu vydání tohoto rozhodnutí již neexistuje,jmenovaná společnost byla proto vypuštěna z okruhu účastníků řízení,neboť pozbyla jiná práva k dotčeným pozemkům <.>
<br> XXXX XXXXX - vlastník pozemků parc.č.X/XX,X/XX,4/ 15,4/23,4/29,8/4,53/11,85/1,85/2,85/3,92/20,213/13,326/ 18,326/26,326/31,326/39,326/43,326/50,326/51,326/56,326/61 <,>
<br> XXXXXX XXXXXXX - vlastník pozemků parc.č.X/X,X/XX,4/31,326/34,326/41,326/53 <,>
<br> XXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX -- spoluvlastníci pozemku parc.č.XXX/XX <,>
<br> Mgr.XXX XXXXXXXXXX — vlastník pozemků parc.č.XXX/XX,XXX/XX,992/5 <,>
<br> Prof.RNDr.XXXXX XXXXXXXXX,CSc.— vlastník pozemků parc.č.4/27,92/22,213/14,213/15,213/19,326/23,326/25,326/38,326/44,326/62,326/64,1057/19 <,>
<br> XXX XXXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX - spoluvlastníci pozemků parc.č.X/XX,X/XX,4/ 19,4/20,4/37,92/3,92/18,92/23,326/ 1,326/ 17,326/32,326/35,326/48,326/52,326/55.Pozemek parc.č.326/1 byl v době zahájení řízení,a i k datu vydání výzvy dne 30.12.2019 zatížen věcným právem zákazu zcizení a zatížení se zapsaným oprávněním pro spol.CSPPark Network s.r.o <.>,...
Část I.
ŠMĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV; 46.6.20%" Stavební úřad 9 405/1020 Kaplická 439,Český Krumlov,tel.: 380 766 Stima/13766 3,00 147/5?
<br> Fčp.zn.<.> : S-MUCK 14763/2018—Be „ Cj.: MUCK 15369/2020 Ceský Krumlov,dne 13.03.2020 Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen "stavební zákon") vúzemním řízení posoudil podle 584 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby'),kterou dne 14.03.2018 podalo
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO 65993390,Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4-Nusle,které na základě p1né moci zastupuje spol.PRAGOPROJEKT,a.s <.>,ICO 45272387,K Ryšánce 1668/16,Praha 4-Krč,147 00 Praha 47
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle % 79 a 92 stavebního zákona a % 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější ůpravě
<br> územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdejsmh předpisů <,>
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> "1139 Třebonín (MÚK R3) - Rájov" na území obcí Zlatá Koruna,Dolní Třebonín,Mojné,Velešín
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.735/2 (orná půda),parc.č.735/3 (orná půda),parc.č.736/2 (orná půda),parc.č.737/2 (orná půda),parc.č.738 (orná půda),parc.č.750/1 (orná půda),parc.č.751/2 (orná půda),parc.č.752 (orná půda),parc.č.753 (orná půda),parc.č.757 (orná půda),parc.č.763 (orná půda),parc.č.767 (orná půda),parc.č.768 (orná půda),parc.č.769 (orná půda),parc.č.774 (orná puda),parc.č.775 (orná půda),parc.č.776 (orná půda),parc.č.777 (orná půda),parc.č.779/1 (orná půda),Parc.č.796/1 (orná půda),parc.č.796/3 (orná půda),parc.č.806/3 (orná půda),parc.č.806/4 (orná půda),parc.č,807/1 (orná půda),parc.č.809 (orná půda),parc.č.822 (orná půda),parc.č.823/1 (orná půda),parc.č.836/...

Načteno

edesky.cz/d/3719915

Meta

Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   EIA   Stavby   Územní plánování   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mojné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz