« Najít podobné dokumenty

Obec Svébohov - Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svébohov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Elektronická dražba
„ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor €<$fěý Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537 gwě'gžíglď DIČ: C26608111400; e-rnail: info©exekutor-jesenik.cz,M.:;ggkutgr—jesenikgz,ID DS pc9n3t6
<br> <_->/ č.j.197 EX 252/02-227
<br> Usnesení 0 nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) — elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jesenik,se sídlem Otakara Březiny XXX/X,790 01 Jeseník,pověřený kprovedení exekuce na základě usnesení 0 nařízení exekuce/pověření,vydaného Okresním soudem v Šumperku dne 01.08.2002 č.j.15 Nc 6424/2002—8,podle vykonatelného usnesení Okresního soudu v Šumperku č.j.9 C 93/98 ze dne 19.01.1999,a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Šumperku č.j.Ro 424/98 ze dne 15.04.1998,a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Šumperku č.j.Ro 163/2000 ze dne 09.02.2000,a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Šumperku č.j.Ro 1269/2000 ze dne 02.10.2000 <,>
<br> proti povinnému: 1/_ bytem _,Svébohov,—,_: 2/ _,bytem—_ Svéhohov,<.>
<br> na návrh oprávněného: Město Zábřeh,se sídlem Masarykovo náměstí 510/6,Zábřeh,IČ: 00303640
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 69.365; Kč s příslušenstvím a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d i
<br> t a k t o:
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II <.>,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 12.05.2020 v 10:30 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 12.05.2020 v 11:00 hod.Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (% 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění,dále j...

Načteno

edesky.cz/d/3719395

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svébohov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz