« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška .pdf
Exekutorský úřad Praha 4
<br> 1
<br> l
<br> a T 11 '
<br> % IUDIÍ' Iana Dva tel <.>,fax: 244 400 604,244 401 941 % soudm exekutor %? a e-mail: exekutorskyurad©tvrdkovacz ; Homokrčská 650/29.; 3 „„ „„-.<.> web: ww,w.tvrdkova.cz ; 14000 Prahad—Krč,<,>.<.> „.=: ÍÚÚ/ ' u ul „_ ID datove schranky: ggtgssó
<br> mC-n'r'-
<br> sp.zn.095 Ex 356/18-148
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
<br> Povinná: XXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX <,>
<br> zastoupený: Mejstříkova čp.625 / čo.16,149 00 Praha-Háje IUDr.Šárkou Toulovou,obecným zmocněncem,nar.25.2.1964 <,>
<br> Bělohorská čp.199 / čo.141,169 00 Praha 6 <,>
<br> Vymáhaná peněžitá povinnost: 1 169 547,80 Kč (pohledávka navýšená o pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobně náklady oprávněného ke dni vydání
<br> dražební vyhlášky) Oprávněný: Věra Pokorová,nar.6.6.1956,zastoupený: Krčská čp.994 / čo.55,140 00 Praha 4
<br> IUDr.Ladislavem Salvetem,advokátem,AK Přímětická 1185,140 00 Praha 4 <,>
<br> Pověření soudního exekutora vydal: Obvodní soud pro Prahu 4 dne 31.5.2018 pod č.j.67 EXE 974/2018—24
<br> Exekuční titul: Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 1.3.2018 č.j.56 C 2/2014-268 a Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 21.9.2009 č.i.34 D 2801/2007-60
<br> Soudní exekutor IUDr.XXXX XXXXXXXX rozhodl
<br> takto: X.Dražební jednání se podle ustanovení 5 3360 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád (dále XXX o.s.ř.),koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
<br> „Www.okdrazby.cz“ <.>
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 29.4.2020 v 11:00 hod,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby je stanoven nejdříve na den 29.4.2020 v 11:30 hod,dražba se však koná po tu dobu,dokud dražitelé činí podání <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
<br> pozemek parc.č.St.229 o výměře 56 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) - součástí pozemku je stavba č.e.59 (stavba pro rodinnou rekreaci) -,a pozemku parc.č.269/10 o výměře 504 m2 (...

Načteno

edesky.cz/d/3719295

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz