« Najít podobné dokumenty

Obec Pňovice - Exekutorský úřad Olomouc - usnesení - nařízení dražby - Jaroslava Bangová, Olomouc, čj.: 196EX 3304… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesené - nařízení dražby [0,19 MB]
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC <,>
Mgr.XXX XXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Dr.Milady Horákové 496/27,779 00 Olomouc
datová schránka: xkwnbg8,e-mail: podatelna@exekuce.org
telefon: (+420) 775 178 774
bankovní spojení: 4200202203/6800
<br> V Olomouci dne 18.03.2020 Vyhotovil: Mgr.XXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> č.j.: XXXEX XXXX/XX-XXX
pův.sp.zn.: 057EX 3304/09
<br> ev.č.opr.: 6554031110
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXX,jmenovaný do uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu
v Olomouci rozhodnutím ministra spravedlnosti č.j.MSP-478/2014-OJ-SO/9 ze dne 14.8.2014,po Mgr.Ing.Radimu
Opletalovi,který byl pověřen provedením exekuce usnesením,které vydal Okresní soud v Olomouci č.j.50 Nc
6475/2009-6 ze dne 16.07.2009,jímž byla nařízena exekuce dle exekučního titulu,kterým je vykonatelné rozhodnutí:
platební výměr,které vydal Magistrát města Olomouce,odbor ekonomický pod č.j.02/000139/PV č.j <.>
OPKO/139/02/PV dne 03.09.2003,a dále vykonatelné rozhodnutí: platební výměr,které vydal Magistrát města
Olomouce,odbor ekonomický pod č.j.03/004468/PV č.j.OPKO/4468/03/PV dne 29.08.2006,a dále vykonatelné
rozhodnutí: platební výměr,které vydal Magistrát města Olomouce,odbor ekonomický pod č.j.04/001683/PV č.j <.>
OPKO/1683/04/PV dne 29.08.2006,a dále vykonatelné rozhodnutí: platební výměr,které vydal Magistrát města
Olomouce,odbor ekonomický pod č.j.05/001586/PV č.j.OPKO/1586/05/PV dne 29.08.2006,a dále vykonatelné
rozhodnutí: platební výměr,které vydal Magistrát města Olomouce,odbor ekonomický pod č.j.06/001445/PV č.j <.>
OPKO/1445/06/PV dne 29.08.2006,a dále vykonatelné rozhodnutí: platební výměr,které vydal Magistrát města
Olomouce,odbor ekonomický pod č.j.07/004460/PV č.j.OPKO/4460/07/PV dne 22.02.2008,pro vymožení
pohledávky oprávněného:
Magistrát města Olomouce,jednající Ing.Lenkou Chodilovou,IČ 00299308,se sídlem Horní náměstí 583/0,779 00
Olomouc <,>
<br> proti povinnému:
XXXXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Horní Náměstí č.p.583,779...

Načteno

edesky.cz/d/3718841

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz