« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Černovice - Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Černovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 21.3.2020
<br> Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo pokyn,a to z důvodu zamezení šíření paniky a možnosti dezinformací a veřejného lynče velké skupiny občanů a jejich rodinných příslušníků.Tento pokyn byl vydán dne 21.3.2020 ke sjednocení postupu všech krajských hygienických stanic v ČR v poskytování informací o COVlD-19 pro veřejnost a média.Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se tímto pokynem řídí a vydává informace ve stanovené struktuře,tedy počty dle okresů a věku infikovaných osob.Tyto informace jsou zveřejňovány na www.khsbrno.cz a httpszllkoronavřrus.ímk.cz.Stejné informace jsou poskytovány také krizovému štábu JMK v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem <.>
<br> Veškeré informace pro veřejnost jsou exkluzivně uváděny na stránkách MZ ČR zde: https://onemocneni—aktualne.mzcr.cz/covid—19
<br>,<.> “čt.\L.malo.<.>.<.> dIUH'" ( unwožr„_,„„
<br> Na úřední ŽEŠFEUPŠF 10211 _
<br>.„:.—saz-v wm
<br> l
<br> %
<br> g;
<br> Základy základů pro práci s prožíváním krize
<br> aneb co by mohío lidem nevzdělaným v krizové intervenci pomoc
<br> Co je o krizi dobré vědět
<br> ÍÚZ/ „&%
<br> —) Krizi může vyvolat cokoliv <.>
<br> —) Krize je subjektivní pocit ohrožení,objektivní realita může býtjíná <.>
<br> -) Neníšpatných reakcí na krizi.Všechny jsou přirozené a pochopitelně.—) Krizi je narušením osobní integrity či (subjektivní) pocit ztráty bezpečí <.>
<br> Jak se krize může projevovat
<br> —) Projevy jsou individuální a mohou být tělesné,psychické a emoční (často všechno dohromady) <.>
<br> —) Při krizi můžou být krátkodobě oslabeny všechny tři výše zmíněné složky <.>
<br> —) Projevy krize mohou mít podobu psychiatrického onemocnění,(paranoia,deprese panické ataky) přesto že jde o krátkodobou reakci na krizi <.>
<br> Práce s emocemi
<br> —) Všechny emoce jsou v pořádku! Strach,stud,zlost,lítost,agrese,bezmoc,smutek,<,>.<.>.všechny jsou v pořádku
<br> —) Emoce je energie,které se dává průchod.Nezastavujeme pláč,vztek,zo...

Načteno

edesky.cz/d/3718516

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Černovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz