« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Okruh údajů zjistitelných automatizovaným způsobem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Místní poplatky okruh údajů na úřední desku
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Okruh údajů dle zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> které může správce místního poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků nebo
<br> evidencí,do nichž má zřízen automatizovaný přístup <.>
<br>
<br>
<br> Správce poplatku využívá pro účely správy poplatků:
<br> a) referenční údaje ze základního registru obyvatel
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel <.>
<br>
<br> Využívanými údaji podle písm.a) jsou:
<br> a) příjmení <,>
b) jméno,popřípadě jména <,>
c) adresa místa pobytu <,>
d) adresa,na kterou mají být doručovány písemnosti <,>
e) datum,místo a okres narození; u subjektu údajů,který se narodil v cizině,datum,místo a
<br> stát,kde se narodil <,>
<br> f) datum,místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky <,>
datum úmrtí,místo a stát,na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
<br> prohlášení za mrtvého,den,který je v rozhodnutí uveden jako den smrti,popřípadě jako
<br> den,který nepřežil,a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí <,>
<br> g) státní občanství,popřípadě více státních občanství <,>
h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky,je-li tato datová schránka
<br> zpřístupněna <.>
<br>
<br> Využívanými údaji podle písm.b) jsou:
<br> a) jméno,popřípadě jména,příjmení,rodná příjmení <,>
b) datum narození <,>
c) místo a okres narození,v případě narození v cizině místo a stát <,>
d) rodné číslo <,>
e) státní občanství,popřípadě více státních občanství <,>
f) adresa místa trvalého pobytu <,>
g) počátek trvalého pobytu,popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
<br> datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky <,>
<br> h) adresa,na kterou mají být d...

Načteno

edesky.cz/d/3717713

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
31. 03. 2020
31. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz