« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Nařízení hejtmana Olomouckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení hejtmana zákaz vstupu bez roušek ze dne 18 03 2020
ROZHODNUTÍ
hejtmana Olomouckého kraje
<br> o zákazu vstupu,pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového
stavu ze dne 18.3.2020 č.3/2020
<br>
<br>
Podle ust.§ 14 odst.4 písm.h) a za použití zmocnění ust.§ 14 odst.6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém
řízení a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „krizový zákon“) a v souvislosti
s nouzovým stavem vyhlášeným ve Sbírce zákonů č.69/2020 usnesením Vlády České republiky
ze dne 12.3.2020 č.194
<br>
nařizuji zákaz vstupu,pobytu a pohybu osob na území bez ochranných prostředků
dýchacích cest (roušky,respirátory,šátky,šály a obdobné tkaniny)
<br>
do prostředků veřejné hromadné dopravy,provozoven,jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu <,>
sociálních a zdravotnických zařízení,sídel orgánů veřejné moci,správních orgánů a integrovaného
záchranného systému,školských zařízení,pošt a lékáren na území Olomouckého kraje,počínaje dnem
18.03.2020 od 12:00 do odvolání,nejdéle však po dobu trvání krizového stavu <.>
<br>
<br> Osoby jsou povinny podřídit se pokynům orgánů krizového řízení a příslušníkům bezpečnostních sborů
a ozbrojených sil provádějících střežení a kontrolu <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Zákaz vstupu,pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území je nařizován z důvodu naléhavého
obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů,zdraví a majetku obyvatel žijících
v území,pro které je vyhlášen výše uvedený krizový stav <.>
<br>
<br> Poučení
<br> Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání <.>
<br> Při poskytování náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření se postupuje
podle ustanovení § 35 a § 36 krizového zákona.Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového
řízení,který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl.Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od
ukončení nebo zrušení krizového stavu,v jehož důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu <.>
<br> V případě nesplnění povinností stanovených tímto rozhodnut...

Načteno

edesky.cz/d/3704562

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
31. 03. 2020
31. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz