« Najít podobné dokumenty

Obec Hospozín - Výsledek o přezkoumání obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hospozín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledek o přezkoumání obce
ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> podle zákona č.933009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“),auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komory auditorů České republiky,podle ustanovení 5%“ 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,nebo podle ustanovení 5%" 38 zákona č.131/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších přecúyisů a podle ustanovení šlOzákonač.420f2004Sb.<,>
<br> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420f2004 Sb.“) <.>
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Obec Hospozín
<br> (dále jen „územní celek “)
<br> za období od 1.1.2019 do 31.12.2019
<br> UID
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Orgán ůZBmi'lÍhO celku oprávněný jednat jeho zastupitelstvo jménem,resp.statutární orgán dobrovolného svazku obcí
<br> Auditorfauditorská společnost: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Jména osob provádějících přezkoumání Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX hospodaření územního celku:
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání XXXXX XXXXXXXXXXX hospodaření územního celku:
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Auditorřaudítorská Společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu sustanovením Š': 4 odst.? zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením © 2 písm.c) zákona
<br> o auditorech <.>
<br> Místo přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Obecní úřad Hospozín,Hospozín č.p.176,273 22 Hospozín
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření proběhloíla 1_12_2019 v období: Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo 30_ 1 „2020 v období:
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního auditorem/auditorskou společností:
<br> celku
<br> Označení první činnosti auditora,kterou byla 24_11_2019 ověřovací zakázka zahájena...

Načteno

edesky.cz/d/3595952

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hospozín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz