« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy NEMOHOLD a.s.,

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uredni deska-NEMOHOLD03157620200213144934.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
<br> odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
<br> SPIS.ZN.: SMBO 514/2020/STAV/malac ČJ.: DMBO 3352/2020 Illl11111111111111111111111IIIHI TEL.: 516 488 733 E-MAIL: radmi1a.malachova©boskovice.cz M U B 0 X O O 3 P T N B FAX: 516 488 710 DATUM: 13.2.2020 OZNÁMENÍ
<br> O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> NEMOHOLD a.s <.>,IČO 46965777,Moravské náměstí 690/15,Veveří,602 00 Brno 2,v zastoupení Herman engineering s.r.o <.>,ICO 06008135,Vlárská 1451/2221,Slatina,627 00 Brno 27
<br> (dálejen "žadatel") dne 8.1.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy,která nahrazuje územní rozhodnutí podle © 7821 o umístění stavby :
<br> přístavba skladovací XXXX a novostavba výrobní haly Nemohold,Boskovice
<br> na pozemku parc.č.2879/3,2879/7,2879/8,2879/20,2879/22,2879/50,2879/51 v katastrálním území Boskovice <.>
<br> Záměr obsahuje: - Přístavba skladovací haly na parc.č.28 79/22 k.tí./Boskovice - Novostavbu výrobní XXXX v areálu firmy Nemohold
<br> Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.(1) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dálejen "stavební zákon"),podle 5 78a odst.5 stavebního Zákona
<br> o z n a m u j e uzavření veřejnoprávní smlouvy.Poučení:
<br> Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na do
<br> mests ky ';; ášoskolvice Ing.XXXXX XXXXXX,Odbor výstavby a UP vedoucí odboru výstavby a UP (1)
<br> Toto oznámení (písemnost,rozhodnutí) musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Razítk...

Načteno

edesky.cz/d/3595646

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz