« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Rozpočtový výhled

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtový výhled 2019-2023 -úprava schv.21.12.2019
Rozpočtový výhled 2019 - 2023 (v tis.Kč) úprava
<br> Paragraf Položka Příjmy 2019 2020 2021 2022 2023
<br> Daňové příjmy 1 554,00 1 550,00 1 600,00 1 650,00 1 650,00
Nedaňové příjmy 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
<br> 4112 Neinv.přij.dotace ze SR s dot.vzt.62,00 70,00 62,00 62,00 62,00
4122 Neinv.přijaté dotace od krajů 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1032 2111 Příjmy z poskyt služeb a výrobků (les) 200,00 400,00 150,00 132,00 114,00
2140 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3721 2324 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
3722 2324 Sběr a svoz odpadů 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
6310 2141 Příjmy z úroků,podílů na zisku 12,00 1,00 1,00 1,00 1,00
<br> Příjmy celkem 1 888,00 2 181,00 1 873,00 1 905,00 1 887,00
<br> Paragraf Položka Výdaje
<br> 1032 50.<.>,51.<.> XXX - dohody,materiál,služby,opravy XXX,00 300,00 98,00 100,00 70,00
2212 51.<.> Silnice - materiál,služby,opravy,značky 120,00 120,00 70,00 530,00 700,00
2221 5329 Neinv.transfery veř.r.m.ú.(BENEBUS) 17,95 17,95 17,95 17,95 17,95
2321 5171 Kanalizace,rybník - opravy a udržování 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
3326 51.<.> Kaplička - materiál,opravy 100,00 300,00 5,00 5,00 3,00
3399 5175 Ost.zálež.kultury - např.den dětí 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
3429 Ost.zájmová činnost a rekreace - hřiště 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00
3631 51.<.> Veř.osvětlení - elektřina,materiál,opravy 20,00 40,00 30,00 30,00 30,00
3639 51.<.>,53.<.> Neinv.transf.veř.r.- Mikroregion Želivka 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
3721 5169 Neb.odpady - nákup služeb 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00
3722 51.<.> Kom.odpady - nákup služeb - svoz TKO 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
3745 51.<.> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 50,00 10,00 10,00 10,00
5212 5901 Ochrana obyvatelstva,rezerva na krizové ř 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
5512 51.<.> Hasiči - materiál,PHM 500,00 50,00 50,00 50,00 50,00
6112 50.<.> OZ - platby za prov.práci j.n.(refundace),...

Načteno

edesky.cz/d/3581515

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz