« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 63/20

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

63/20
*MUKHSP04890520 *
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br> Váš dopis ZN.: Adresát:
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> Masarykova XXX
<br> XXX XX Čáslav
<br>
<br> IČ: 63842688
<br> Ze dne:
<br> Č.j.:
<br> Spis.zn.:
<br> MKH/005642/2020
<br> MKH/005363/2020/02
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> E-mail: dlouha@mu.kutnahora.cz
<br> Datum: 16.1.2020
<br>
<br>
<br> V E Ř EJ N Á V YHL Á Š KA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ
<br> KOMUNIKACI
<br>
Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství příslušný dle ustanovení
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě
<br> žádosti podané dne 15.01.2020 o kterou požádal
<br> XXXXX XXXXXXXX se sídlem Masarykova XXX,XXX XX Čáslav,IČ 638 42 688
(dále jen „žadatel“) podle § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 77 zákona o silničním provozu
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
<br> v Kutné Hoře (vozovka,chodník) ve správním obvodu silničního správního úřadu Kutná Hora
<br> z důvodu odstraňování havárií na el.zařízeních spočívající v umístění přechodných dopravních
<br> značek a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO v souladu
<br> s TP 66),které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Zahájení přechodné úpravy provozu...

Načteno

edesky.cz/d/3538863

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Kutná Hora
Podobné dokumenty z celé republiky
Město Kutná Hora - -
Obec Vráto - -
Město Kutná Hora - -
MČ Ostrava - Jih - -
Město Kutná Hora - -
Město Kutná Hora - -
Obec Radošovice - -
Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz