« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I. třídy v ul. Roztylská, Praha 11 v k.ú. Chodov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

28 2 DIO
HLAVNIHO MĚSTA PRAHY » onnon rozumim KOMUNIKACÍ A mnu
<br> \ MAGIŠTRÁT /
<br> Příloha číslo: ] ke spisu
<br> ?
<br> MP _ 55529/ 2020 WKD—04! £
<br> Na ' ' :* \ _ Datu ' qu—ZOZO Podpis:
<br> y eska\ě
<br> Zábor pro realizaci vymen
<br> O
<br> LEGENDA:
<br> Policie České nfpu' "' y *
<br> aneb _hl r“ Pruhy ŠÍTŠÉŠ L; ' '
<br> " STAVAJICIDZ ' W *,! „.„/ „5 ML) “" Pt'ha '-,vm,||
<br> DOWNWZW'O) Cti.KIIPA- 81 Š'Šf & u_n—2 oecomz Dne: p:.m“.í ! „ie—k
<br> ( ] ZAnofzsmvnv :-' '.u <.>
<br> Wm 5.43" Sb
<br> L)
<br> Ma WHA
<br> ING.valcu nema [ 43076521 PRDJEKTUVÁ KANCELÁŘ Koněvova 245,130 W Praha 3 Q—nnlll atelier-.MI—tcEUscallcz m.<.> 602656102
28 1 MHMPXPD62QA7
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení silnič ního správního úřadu
<br> *MHMPXPD62QA7*
MHMPXPD62QA7
<br>
<br>
<br>
<br> K-inženýring s.r.o <.>
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5
IČ: 03313743
<br>
<br>
<br> Vyřizuje/tel.:
XXXXXX XXXXXX,Bc <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-55526/2020/O4/Šv Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 2486085/2019PKD 09.01.2020
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 09.12.2019
a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy <,>
Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 8355-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 06.01.2020
<br> vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy
Roztylská na území správního obvodu Praha 11,k.ú.Chodov,v termínu 15.01.2020 –
30.04.2020 z důvodu provádění prací při osazení nového eskalátoru obchodního centra,dle
přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
podmínek pro jeho realizaci:
<br> a) Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno
v ...

Načteno

edesky.cz/d/3536090

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz