« Najít podobné dokumenty

Obec Samšín - Veřejná vyhláška , oznámení, zahájení stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Samšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška , oznámení, zahájení stavebního řízení
MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR DOPRAVY NÁMĚSTÍ SVOBODY 1,395 01 PACOV
<br> tel.565455121,fax.565455133,e-mail: papezova©mestopacov.cz
<br> Č.j.MP/OO459/2020/OD/Pa Spis.zn.: OD.14751/2019/Pa Pacov,dne 10.1.2020 Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX
<br> Státní pozemkový úřad,IČ XXX XX XXX,Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,pobočka Pelhřimov,U Stínadel 1317,393 01 Pelhřimov
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Městský úřad Pacov,odbor dopravy,jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) příslušný dle © 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle 5 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s š 16 zákona o pozemních komunikacích a s & 110 stavebního zákona,obdržel dne 10.12.2019 žádost,od Státního pozemkového úřadu,IČ 013 12 774,Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina,pobočky Pelhřimov,U Stínadel 1317,393 01 Pelhřimov,zastoupené Ing.Lubošem Rudišarem,vedoucím pobočky Pelhřimov (dále jen "stavebník"),o stavební povolení na stavbu pod názvem „Rekonstrukce polních cest PC 14+30 a PC 20 v k.ú.Přáslavice“ <.>
<br> Předmětem žádosti o stavební povolení jsou tyto stavební objekty: S0 101 — Polní cesta PC 14 + PC 30:
<br> PC 14 je navržena V kategorii 4,5/30 s krajnicemi 0,5 rn v délce cca 851,3 m.PC 30,která navazuje na PC 14,je navržena v kategorii 4,0/30 V délce cca 588,5 m.Obě komunikace tvoří vrstva penetračního makadamu s dvojitým uzavíracím asfaltovým nátěrem včetně zadrcení.V rámci stavby jsou navrženy 2 ks drenážních revizních šachet,dva nové propustky,výměna stávajícího propustku a odvodňovací příkop.Součástí stavby jsou i hospodářské sjezdy a napojení stávající lesních cest <.>
<br> S0 102 — Polní cesta PC 20:
<br> PC 20 je navržena vkategorii 4,5/30 s krajnici 0,5 m vdélce cca 333,3 m.Obrusnou vrstvu tvoří asfaltová vrst...

Načteno

edesky.cz/d/3533516

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Samšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz