« Najít podobné dokumenty

Obec Uhřice (Kroměříž) - Hlášení místním rozhlasem 13.1.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Uhřice (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hlášení místním rozhlasem 13.1.2020
obecní úřad Uhřice,Uhřice ě.84,768 33 Morkovice_Slížany
<br> Hlášení místním rozhlasem 13.1.2a20 2x
<br> 1tŽádám tímto majitele nemovitostí,kteří mají ve svém vlastnicfuí nemovitotst,na
které se nachází studna' i kdyŽ tuto poŽívají jen pro vlastní potřebu,aby tuto
skutečnost nahlásili po vyhlášení na obecním úřadu v Uhřicích,můŽete sdělit i
telefonicky nebo emailem.<.> Je to pro účely zpracování vodovodního řádu obce
<br> 2l Píi místním šetřeni 23'9.2a19 se zjistila u osady Pančocha u Morkovského potoka
v ochranném pásmu vodního zdroje nelegální skládka s biologicko rozloŽitelným
odpadem.Tato skládka byla již odstraněna- Zakazuji tímto další ukládání tohoto
odpadu v těchto místech.Chceme snad všichni uŽívat zdravotně nezávadnou pitnou
vodu <,>
<br> 3/Mudr'Leona Lidincová oznamuje,Že 31 '1.2a20 nebude ordinovat z důvodu
dovolené,akutní případy oŠetří XXXX XXXX XXXXXXXX,Havlíčkova XXX KroměříŽ od X-
XX hodin,telefon 577477958
<br> 4/Knihovna v Uhřicích bude dnes 13'1'2a20 uzavřena z důvodu školení knihovnice
<br> XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka

Načteno

edesky.cz/d/3533462

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Uhřice (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz