« Najít podobné dokumenty

Obec Hrobice (Pardubice) - Oznámení o zahájení stavebního řírení - Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrobice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení stavebního řírení - Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)
nám.Republiky 12,Pardubice • bankovní spojení: KB,a.s <.>,Pardubice,č.ú.: 008010-0000326561/0100 tel.: +420 466 859 367,fax: 466 859 352 <,>
e-mail: posta@mmp.cz,www.pardubice.eu • úřední hodiny: pondělí a středa: 8 – 17 hodin
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY,nám.Republiky 12,530 21 Pardubice
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
<br> sp.zn.: OD 6.3/106910/18/Chr D 82/18
č.j.: MmP 4289/2020
vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: Marie.Chroustova@mmp.cz
<br>
V Pardubicích dne 14.ledna 2020
<br>
<br> K vyvěšení na úřední desku:
<br> Magistrát města Pardubic,elektronická úřední deska,Pernštýnské náměstí 1,530 02 Pardubice
<br> Obecní úřad Hrobice,úřední deska,Hrobice 28,533 52 Staré Hradiště
<br> Obecní úřad Němčice,úřední deska,Němčice 96,533 52 Staré Hradiště
<br> Obecní úřad Staré Hradiště,úřední deska,Ohrazenická 155,533 52 Staré Hradiště
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,obdržel dne 12.prosince 2018 žádost stavebníka,kterým je Pardubický
kraj,Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,IČ: 70892822 zastoupený Ing.Miroslavem Vohlídalem <,>
vedoucím odboru majetkového,stavebního řádu a investic,o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br>
Veřejně prospěšná stavba
<br> „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“
<br>
Stavební objekty:
<br> SO 101 Průjezdní úsek – Hrobice
<br> SO 102 Extravilánový úsek v k.ú.Hrobice
<br> SO 103 Extravilánový úsek v k.ú.Němčice,Brozany
<br> SO 104 Okružní křižovatka II/324,III/0373,III/2967
<br> SO 105 Průjezdní úsek – Hradiště na Písku
<br> SO 106 Extravilánový úsek v k.ú.Staré Hradiště
<br> SO 107 Průjezdní úsek – Staré Hradiště
<br> SO 117 Nové chodníky v obci Staré Hradiště
<br> SO 121 Přeložky chodníků v obci Hrobice
<br> SO 124 Přeložky chodníků při okružní křižovatce
<br>
<br> Strana 2 (celkem 9)
<br>
<br> SO 125 Přeložky chodníků v obci Hradiště na Písku
<br> SO 132 Hospodářské sje...

Načteno

edesky.cz/d/3533458

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrobice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz