« Najít podobné dokumenty

Obec Žákovice - Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žákovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí.pdf [1,16 MB]
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Přerov Mmova 606/2,PĚrov l-MĚto,75%)2 Přerov
<br> Spisová značka.: 2RP18386/2017-521204/05/03 SPU 002747/2020 “* lIIIIIllllIIIIIllllllllIlH Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: r.brundova©spucr.cz ID DS: z49per3
<br> V Přerově dne 6.1.2020
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj,Pobočky Přerov (dále jen „pobočka“) ze dne 9.9.2019 č.j.SPU 319954/2019 byl podle 5 11 odst.4 a 5 14 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) a v souvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,schválen návrh jednoduché pozemkové úpravy v části katastrálního území Žákovice,zpracovaný jménem lírmy GEOKAM Přerov s.r.o <.>,Kratochvílova 624/43,75002 Přerov pod č.zakázky 1377- 2017-521204,Ing.Dušanem Magátem,který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav.Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.10.2019 <.>
<br> V souladu se schváleným návrhem jednoduché pozemkové úpravy včásti katastrálního území Zákovice,Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,Pobočka Přerov
<br> rozhodl podle ust.5 11 odst.8 zákona o
<br> výměně nebo přechodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům v k.ú.Žákovice tak,jak je uvedeno v příloze č.1 tohoto rozhodnutí <.>
<br> Účastníci řízení dle ust.& 5 zákona,v souvislosti s ust.5 68 správního řádu: Obec Žákovice,lČ 00600890,Žákovice 100,753 54 Žákovice,LV 10001 XXXXXXX XXXXXXX,dat.nar.XX.X.XXXX,Žákovice 16,753 54 Žákovice,LV 314 Valenta Vladimir,dat.nar.29.3.1941,Žákovice 16,753 54 Žákovice,LV 284 XXXXXXXXX XXXXXXX,dat.nar.X.X.XXXX,Žákovice 16,753 54 Žákovice,LV 284 XXXXXXX XXXXXXXX,dat.nar.X.X.XXXX,Sklený kopec 1855,753 01 Hranice,LV 14 XXXXXXXXXX XXX...

Načteno

edesky.cz/d/3533457

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žákovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz