« Najít podobné dokumenty

Obec Tchořovice - Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného pro rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tchořovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného pro rok 2020
Obec Tchořovice starostka: Mgr.XXX XXXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
Tchořovice XX místostarosta: XXXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
XXX XX Blatná IČ: 00667871
Tel./fax.: 383495166 DIČ: CZ00667871
ou@tchorovice.cz ID Datové schránky: 2wrarjr
www.tchorovice.cz č.ú.: 680318329/0800
<br> Obec Tchořovice
<br>
<br>
<br>
<br>
Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného pro rok 2020
<br>
<br> Na základě usnesení zastupitelstva Obce Tchořovice č.85/2019 ze dne 18.12.2019 byly stanoveny ceny
<br> pro pevnou a pohyblivou složku vodného od 1.1.2020
<br>
<br> Pevná složka = roční platba podle velikosti (Qn) vodoměru v Kč
<br> (Fakturační vodoměr Qn od 1,5 do 4 m3/h včetně)
<br> 300,- Kč /1 rok
<br>
<br> Pohyblivá složka = cena za odebrané množství vody v Kč/m3
<br> 60 Kč za 1 m3
<br> Odběratelům s trvalým pobytem v obci Tchořovice poskytuje obec slevu ve výši 20% z ceny za 1 m³ odebrané
<br> vody tj.cena pro tyto odběratele je 48,- Kč za 1 m³ vody <.>
<br> (Odběratel s trvalým pobytem v obci Tchořovice - jedná se o nemovitost připojenou na obecní vodovod <,>
<br> ve které je hlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu v obci Tchořovice nebo je tato nemovitost
<br> v majetku osoby s trvalým pobytem v obci Tchořovice.)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXX XXXXXXXXXX,v.r <.>
<br> starostka obce

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tchořovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz