« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Veřejná vyhláška – pozemkové úpravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška pozemková úprava
Ilswvui
<br> pOZEMKovÝ STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a.130 00 Praha 3 _ Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774.Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Benešov
<br> Žižkova 360,256 01 Benešov
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 00162812020 Spisová značka: SP16536/2019-537202
<br> Vyřizuje.: lng.XXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: d.dvorakova©spucr.cz
<br> Datum: 3- 1- 2020 SPU ilo-102812020 DDUEAEŠBSDW2
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
<br> Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Kuňovice
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha,Pobočka Benešov (dále jen „pobočka") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/20128b <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,a podle 5 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")
<br> zahajuje
<br> v souladu s ustanoveními 5 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Kuňovice
<br> Toto oznámení se v souladu s ustanovením Q 6 odst.5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce pobočky a na úřední desce Obecního úřadu Kuňovice.Poslední den této lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav <.>
<br> O termínu konání úvodního jednání (5 7 zákona),na kterém bude provedeno seznámení s účelem,formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav budou předpokládaní účastníci řízení vyrozumění písemně <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXX vedouci Pobočky Benešov Státní pozemkový úřad
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Státní pozemkový úřad | Husinecká 1024/1121 | 130 00 Praha 3 — Žižkov | IČO: 01312774 | DIČ: CZ01312774 | "war/\ spucrcz

Načteno

edesky.cz/d/3514165

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz