« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024
Obec Horní Slivno KEO-W 1.11.328 / Uc19k
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2024 zpracováno: 9.12.2019
strana: 1 / 1
<br> sumárně dle položek
<br> Schváleno zastupitelstvem obce Horní Slivno dne 25.11.2019,usnesením č.55/2019
<br> ROZPOČTOVÁ OBLAST
PŘÍJMŮ
<br> rozpočtový výhled v letech v Kč
Celkem
<br> 2020 2021 2022 2023 2024
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 233 000 4 398 000 4 400 000 4 400 000 4 420 000 21 851 000
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 776 000 783 000 793 000 803 000 823 000 3 978 000
<br> 4 PŘIJATÉ DOTACE 62 000 66 000 66 000 66 000 66 000 326 000
<br> PŘÍJMY CELKEM 5 071 000 5 247 000 5 259 000 5 269 000 5 309 000 26 155 000
<br> ROZPOČTOVÁ OBLAST
VÝDAJŮ
<br> rozpočtový výhled v letech v Kč
Celkem
<br> 2020 2021 2022 2023 2024
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 071 000 3 747 000 3 859 000 4 269 000 4 809 000 20 755 000
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 000 000 1 500 000 1 400 000 1 000 000 500 000 5 400 000
<br> VÝDAJE CELKEM 5 071 000 5 247 000 5 259 000 5 269 000 5 309 000 26 155 000
<br> NAVRŽENÝ ZPŮSOB
FINANCOVÁNÍ
<br> rozpočtový výhled v letech v Kč
Celkem
<br> 2020 2021 2022 2023 2024
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté
půjč.prostředky
<br> 0 0 0 0 0 0
<br> 8115 Změny stavu krátkodobých
prostředků n
<br> 0 0 0 0 0 0
<br> 8124 Uhrazené splátky
dlouhodobých přijatýc
<br> 0 0 0 0 0 0
<br> 81 Financování z tuzemska
celkem
<br> 0 0 0 0 0 0
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 0 0 0 0 0 0
<br>
<br> Dlouhodobé závazky a pohledávky
<br> Paragraf Název rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024
<br> Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0
<br> Dlouhodobé pohledávky 200 000 200 000 0 0 0
<br>
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na elektronické úřední desce obce Horní Slivno: www.hornislivno.cz v sekci rozpočty <.>
<br> V listinné podobě lze do Střednědobého výhledu rozpočtu nahlédnout v kanceláři OÚ v úředních hodinách <.>
<br>
<br>
Vyvěšeno: 9.12.2019
Sejmuto:
<br>
<br>
2019-12-09T14:25:43+0100
ing.XXXXXX XXXXXXXXX bXacbfcdXfXdXaXeXXXdXXcXXcXXXaefXXXXXdXX

Načteno

edesky.cz/d/3455343


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz