« Najít podobné dokumenty

Obec Dunajovice - Svolání zastupitelstva Jihočeského kraje (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dunajovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_obce12-2019.docx [0,04 MB]
JIHOČESKÝ kraj
Mgr.XXXXX XXXXXXX
hejtmanka kraje
U Zimního stadionu XXXX/X
XXX 76 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
České Budějovice 29.listopadu 2019
<br>
V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění
<br>
s v o l á v á m
<br>
25.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> na čtvrtek 12.prosince 2019 od 10:00 hodin <.>
<br>
<br> Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále
Krajského úřadu Jihočeského kraje,ul.U Zimního stadionu 1952/2 <,>
České Budějovice,2.podlaží <.>
<br>
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXX,v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha:
Návrh programu 25.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
Návrh programu 25.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 12.prosince 2019
<br>
<br> 1.Zahájení
1.Slib nového člena zastupitelstva kraje
1.Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 17.10.do 21.11.2019
1.Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
1.Zpráva o vyřizování dotazů,podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje
1.Poskytnutí individuální dotace okresním a Krajskému sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska Jihočeského kraje
1.Návrh volby přísedícího krajského soudu
1.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek,a.s <.>
1.Třetí změna postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice,a.s.“
1.Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce 2020
1.Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2020
1.Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022
1.Revokace části usn.č.313/2016/ZK-24 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY,Milevsko
1.Rozpočet školství - pátá úprava rozpisu rozpočtu
1.Žádost o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství
1.Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
1.Aktualizace základní sítě sociálních služeb ...

Načteno

edesky.cz/d/3442084

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dunajovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz