« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež - 24/2018 Záměr obce pronajmout nebytové prostory

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBEC STRITEZ 739 59 Střítež u Čes.Těšína č.118
<br> tel./fax: 558 694 322 e-mail: stritez©obecstritez.cz
<br> Záměr obce pronajmout nebytové prostory Č.j.: 08/00275/2018 Ve Stříteži dne 12.04.2018
<br> Obec Střítež zveřejňuje podle š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů,záměr obce pronajmout
<br> nebytový prostor v budově č.p.213,která je součástí pozemku parc.č.560/1 zastavěná plocha a nádvoří zapsaného na listu vlastnictví č.1 v k.ú.Střítež o celkové výměře 69,63 m2 a to za následujících podmínek:
<br> - nebytové prostory budou pronajaty za účelem provozování Pošty partner <.>
<br> - nájem bude sjednán na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou <.>
<br> - minimální nájemné bude činit 1161,- Kč měsíčně + služby (vodné,vývoz fekálií,spotřeba tepla)
<br> - nájemce předloží před podpisem smlouvy o nájmu smlouvu s Českou Poštou na
<br> provozování služby Pošty Partner <.>
<br> Konečný termín podání nabídek je 15.den po sejmutí záměru z úřední desky tj.30.04.2018,do 09:00 hod <.>
<br> Obec Střítež si vyhrazuje právo odchýlit se od výše uvedených podmínek,případně tyto podmínky rozšířit <.>
<br> Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Střítež na jeho XXXIII.zasedání dne 11.04.2018,usnesením č.33/513 <.>
<br> onset sušení A
<br> rss 59 Střítež u č.Těšína
<br> to; 09575913,mf.(199515933 Tel./Fax.: 558 GSM 322
<br> W /Ž Evidenční člsio pisemnosil:.<.>.<.>.<.>.<.>.?T :? „ZF/Šli.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Vyvěšeno dne: Ž'ÚÉŽUÍB.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Mirosla J aworek Sňato dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.StarOSta Za správnost: jméno,příjmenfipodpis/ » Metrem.<.>.<.>._.WatLoveffLí Vyvěšeno na úřední desce dne: 1 2 'Íllr 2313 Sejmuto z úřední desky dne: vyvěšeno elektronicky BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ o|o
<br> 27821-781/0100 576913 CZOO576913

Načteno

edesky.cz/d/3439530

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střítež      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz