« Najít podobné dokumenty

Obec Skalička - Veřejná vyhláška -elektronická dražba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skalička.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - exekuce.pdf (2.27 MB)
MGR.JA OSLAV HOMOLA
<br> SOUDNÍ Í \l-KLHCR [\I'KUTC'išbKY ÚRM) „KYD-MUR? <.>
<br> Exekutorský úřad Brno-město kontakt s účastníky řízení: e—mail: exekutorsk '.La'adrzZ-bmo-mestocz " ESO 9001
<br> se sídlem Hlinky 41/104 el.podatelna: podatelnaeuáňbmo-mesto.cz ““"““
<br> 603 00 Brno Hlinky 510/110,Brno internet: www.urad.exekutorský.cz 10027001 <.>
<br> IČ: 62096052 tel.: +420 543 237 149 datová schránka: etagShb.“ * _ _
<br> Čj.: I || ||" „"i 030 EX 21277/14-57
<br> 52109535
<br> Illlllllllllllllllll
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor,Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,se sídlem Hlinky XX/XXX,Brno,vprávní věci oprávněného — Česká republika - Krajský soud v Ostravě,Havlíčkovo nábřeží 1835/34,702 00 Ostrava — Moravská Ostrava,IČ: 00215732,proti povinnému Zemědělské obchodní družstvo v likvidaci,S k a l 1 č k a u Hranic,IČ: 00149632,ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním titulem — usnesení č.j.30Cm 168/2010-30,který vydal Krajský soud v Ostravě,pobočka v Olomouci dne 1.12.2010 a na základě usnesení 0 nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č.j.29 EXE 1511/2014 - 9 ze dne 4.8.2014,které vydal Okresní soud v Přerově rozhodl
<br> takto: vydává se usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška):
<br> [.Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě 11.se koná prostřednictvím elektronického systemu dražeb na adrese: www.exdrazbgcz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 7.11.2019 ve 13:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 7.11.2019 ve 13:30 hod <.>
<br> Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání (& 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád (dále XXX o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle věty předchozí se opakuje.Up...

Načteno

edesky.cz/d/3376435

Meta

Veřejná vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skalička      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz