« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - VS 1-2013 zadavani VR, změna od 1,1,2014.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VS 1-2013 zadavani VR, změna od 1,1,2014.pdf
Vnitřní směrnice VS 1/2013 obce Dolany
<br> OBEC DOLANY
se sídlem Doany čp.32,552 01 Dolany
<br> Vnitřní směrnice VS 1/2013
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br> Čl.I
Předmět úpravy
<br> Tato směrnice upravuje postup Obce Dolany (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst.3 zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných
zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“),tj <.>
veřejných zakázek na dodávky a služby do 1 000 000 Kč bez DPH a veřejných zakázek na
stavební práce do 3 000 000 Kč bez DPH <.>
<br> Čl.II
Obecné zásady
<br> Směrnice je platná a závazná v celém svém rozsahu pro obec Dolany.Veřejné zakázky
malého rozsahu ve smyslu § 12 odst.3 zákona o veřejných zakázkách není obec v souladu s
§18 odst.5 zákona o veřejných zakázkách povinna zadávat postupem podle zákona o
veřejných zakázkách.Obec je povinna dodržovat základní zásady při zadávání veřejných zakázek
obsažené v § 6 zákona o veřejných zakázkách a to je zásada transparentnosti,rovného zacházení a
zákazu diskriminace <.>
<br> Obec Dolany je jako subjekt disponující s veřejnými prostředky povinna dle zákona č.320/2001 Sb.<,>
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých předpisů při zadávání zakázek splňovat
pravidla hospodárnosti,efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků <.>
<br> Čl.III
Kategorizace zakázek
<br> 1.Zakázky,u kterých nepřesáhne výše předpokládané hodnoty:
a) částku 200.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na dodávky a služby <,>
b) částku 300.000,- Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce <.>
<br> Právo zadat zakázku přísluší starostovi obce.Výběrové řízení nemusí být provedeno.Starosta
obce odpovídá za to,že uchazeč jí oslovený a vybraný má dostatečné odborné,materiální a
další předpoklady pro úspěšné zvládnutí zakázky v potřebné kvalitě a ve stanovené lhůtě <.>
<br> Starosta obce odpovídá rovněž za to,že zadání zakázky bude za cenu obvyklou v místě a čase
plnění.Při r...

Načteno

edesky.cz/d/3376424

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz