« Najít podobné dokumenty

Moravskoslezský kraj - Záměr prodeje pozemku v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Moravskoslezský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa NJ (formát PDF; velikost 84,1 kB)
g6683594_002 (formát PDF; velikost 242 kB)
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
*KUMSX026PF7U*
<br>
<br> Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systémy řízení
kvality,environmentu
a bezpečnosti informací
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PŘEVODU NEMOVITÝCH VĚCÍ
<br> Moravskoslezský kraj dle ust.§ 18 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,oznamuje záměr prodat nemovitou věc ve vlastnictví Moravskoslezského kraje,a to:
<br> pozemek parc.č.558/32 ostatní plocha v k.ú.Nový Jičín-Horní Předměstí,obec Nový Jičín <,>
včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci <.>
<br> O záměru prodat nemovitou věc rozhodla rada kraje usnesením č.73/6604 ze dne 4.11.2019 <.>
<br> Ing.Bc.XXXXX XXXXX
vedoucí odboru investičního a majetkového
<br>
<br> Příloha: snímek katastrální mapy
<br>
<br> Čj.: MSK 161617/2019
Sp.zn.: IM/29858/2019/Zor
254.3.2 V10 N
Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXX
Odbor.Odbor investiční a majetkový
Telefon: XXX 622 429
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2019-11-07
<br>
2019-11-07T14:43:04+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/3374316

Meta

Prodej   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Moravskoslezský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz