« Najít podobné dokumenty

Obec Sokolnice - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sokolnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MeU_Slapanice_OOP_situace-11.10.19
3
0
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> VO
<br> VO
<br> V
O
<br> VO
V
<br> O
<br> VO
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> VO
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
O
<br> VO VO
<br> VO
<br> VO
<br> VO
<br> VO
<br> VO
<br> VO
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
<br> O
<br> V
O
<br> V
O
<br> V
<br> O
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> <.>
1
<br> 0
<.> 2
<br> 0
<.> 3
<br> Z
<br> Ú
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> S
<br> O
<br>
<br> 1
<br> 0
<br> 1
<br> K
<br> Ú
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 8
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> o
<br> s
<br> a
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> 1
<br> Z
Ú
<br> 0
<.> 0
<br> 0
0
0
0
0
<br> o
s
a
1
<br> 2
2
<br> K
<br> Ú
<br>
<br> 0
<br> <.>
<br> 3
<br> 6
<br> 6
<br> 8
<br> 7
<br> 0
<br> S
<br> O
<br>
<br> 1
<br> 0
<br> 1
<br> K
Ú
<br> 0
<.> 0
<br> 21
80
<br> 4
<br> os
a
<br> 12
2
<br> K
<br> Ú
<br>
0
<br> <.>
0
<br> 8
<br> 7
<br> 2
<br> 5
<br> 7
<br> o
<br> s
<br> a
<br>
1
<br> 2
<br> 3
<br> ZÚ
0.000000
<br> osa 124
<br> KÚ
0.019349
<br> osa 124
<br> SO 101 REKONSTRUKCE ULICE POD STRÁŽÍ
<br> SO 121 REKONSTRUKCE
<br> NAPOJENÍ ULICE KRÁTKÁ
<br> SO 123 REKONSTRUKCE SJEZDU
<br> K Č.P.366,373,285 A 284
<br> SO 122 REKONSTRUKCE
<br> SJEZDU K Č.P.87
<br> Z
Ú
<br> 0
<.> 0
<br> 0
0
0
0
0
<br> o
s
a
1
<br> 2
1
<b...
MeU_Slapanice_OOP_11.10.19
IHIIIIIIIIIIUIHIII|||I|||l|||||||llIIIIIIIIIIIIII
<br> muslvp19v00l25
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br> [ ]
<br> Číslo jednací: OV-ČJ/61313-19/HAS
<br> Spisová značka: OV/138-2019/HAS
<br> Vyřizuje/linka: Ing.arch.Soňa Hanzlová/533304450 E-mail: hanzlova©slapanice.cz
<br> V Brně dne: 04.10.2019
<br> Datová schránka: 2xfbbgj
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě podnětu obce Sokolnice,se sídlem Komenského 435,664 52 Sokolnice,IČO 00282596; zastoupené na základě předložené plné moci Ing.arch.Helenou Jakubcovou,se sídlem Šternovská 728,664 53 Újezd u Brna,IČO 87936771 (dále též „podatel“) ze dne 03.10.2018 ve věci vedeného správního řízení o opatření obecné povahy podle ust.5 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust.& 77 odst.1 písm.c) a ust.š 77 odst.5 zákona osilničním provozu a po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust.5 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje,S ecializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 687/24,611 32 Brno,| 0 7515149 a po písemném stanovisku tohoto dotčeného orgánu,vydaného pod č.j.KRPB-5351- 3/ČJ-2019-0600DI-PET dne 17.04.2019; podle ust.© 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje místní úpravu prov...

Načteno

edesky.cz/d/3315796

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sokolnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz