« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Náchod) - zapis ustanovující ZO 10,18.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Náchod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis ustanovující ZO 10,18.pdf
Obec Dolany
Zastupitelstvo obce Dolany
<br> Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolany <,>
<br> konaného dne 30.10.2018,od 17:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17.10 hodin dosavadním starostou obce Jiřím Plškem („dále jako „předsedající“) <.>
<br> Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů,v platném znění <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s § 91
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 19.10.2018,žádný návrh nebyl podán).Informace o konání ZO podle § 93
odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dolany zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 22.10.2018 do 30.10.2018 Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval,že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> * * *
<br> Složení slibu členy zastupitelstva
<br> Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů <,>
v platném znění) <.>
<br> Složení slibu proběhlo tak,že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o
obcích „Slibuji věrnos...

Načteno

edesky.cz/d/3311192

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dolany (Náchod)
06. 12. 2019
06. 12. 2019
06. 12. 2019
05. 12. 2019
05. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dolany (Náchod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz