« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Veřejná vyhláška - oznámení - zásady územního rozvoje Stř. kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení - zásady územního rozvoje Stř. kraje
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> GDBCJFJ EEEMNFHÚ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO RADU
<br> Forma-cm' úřad URI-znak Horní Slivno
<br> DOŠiOÍ - VPraze dne: 2-10-2019 dílčí.“ -2 40- 19319 !?;ququ
<br> spisová značka; SZ 023504f2019fKUSK [3st145
<br> C: <.>,c.j.: 130310f2019r'KUSK 1 M fw
<br> Počezílgm 3 '" Vyřizuje: lng.KrejčíkováfZST 280 MS Wich
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA _ OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení
<br> vlivů 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území
<br> Krajský úřad Středočeského kraje.Odbor územního plánování a stavebního řádu jakožto pořizovatel územně plánovací dokumentace Středočeského kraje ve smyslu & ? odst.1 písm.a) zákona č.1833006 Sb.„ o územním plánování a stavebním řádLL ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
<br> zákon“) v souladu s ustanoveními % 37 odst.3 a š" 23a odst.[ stavebního zákona oznamuje
<br> zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen VVURÚ).Současně bude kompletní návrh 3.aktualizace ZÚR SK včetně VVURÚ
<br> vystaven k nahlédnutí:
<br> - na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr—slredocesky.cz v sekci KRAJSKÝ ÚŘAD A SAMOSPRÁVA,záložce ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ RÁD podzáložce ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI KRAJE.odrážka 3.AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE,levý sloupec NÁVRH 3.AKTUALIZACE ZÚR SK PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ: (http:íígiskr-
<br> stredoceskV.cZ.!docs!1“eai"?di1'=%-DAZEMN92:CD%20PL%C 1 NOV acc | NC,-ac.[>O/„20NA%20%DAROVN1 eneokRAJEfoa-mSADVf/c20%DAZEMNfz—CDHOfa-ZUROZVOJE93203103.o.-ZUAKTUALtZACEtazo ' c-aoARchosm:
<br> (',j.nos nvzmemusx slr.2
<br> — v listinné podobě na Krajském úřadě Středočeského kraje,Odboru územního plánování astavebního řádu,Oddělení územního plánování.Zborovská 11,150 2| Praha 5,kancelář č.I()79 V ú...

Načteno

edesky.cz/d/3302765

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz