« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipov - ev.č.18/2019 - Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
<br> Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111,fax: +420 553 756 141,http://www.opava-city.cz,Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17,ÚT: zavřeno,ST: 8-11 12-17,ČT: 8-11 12-14,PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535,DIČ: CZ00300535,č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový),č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
<br>
Horní nám.69,746 01 Opava
<br> *MMOPX01N7GFM* Odbor dopravy
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MMOPX01N7GFM
<br>
<br>
<br>
<br> Spol.OMAP ESTATE s.r.o <.>
<br> Dolní náměstí 304/22
<br> 746 01 Opava
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> dodatek I.- změna termínu <.>
<br>
Magistrát města Opavy,odbor dopravy,vykonávající podle § 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou § 124 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,vydává jako věcně a
místně příslušný správní orgán ve věci účastníků řízení:
<br>
1.OMAP ESTATE s.r.o <.>,Dolní náměstí 304/22,746 01 Opava,IČ: 04886780
2.Moravskoslezský kraj zast.Správou silnic Moravskoslezského kraje,stř.Opava,Joži Davida
<br> 2,747 06 Opava,IČ: 00095711
<br> toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst.1) písm.c) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br> Magistrát města Opavy,odbor dopravy,po předchozím souhlasu majetkového správce sil.III/4631 – Správa
silnic Moravskoslezského kraje,stř.Opava a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie
ČR – DI XXXXX č.j.KRPT-XXXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX-PV ze dne X.X.2019,vyhovuje žádosti ze dne
11.4.2019 a 4.6.2019,kterou podala spol.OMAP ESTATE s.r.o <.>,a tímto
<br>
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemníc...

Načteno

edesky.cz/d/3292322

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz