« Najít podobné dokumenty

Obec Líský - Informace o sídle a počtu volebních okrsků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Líský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Volby do Poslanecke snemovny Parlamentu CR konane ve dnech 20.a 21.rijna
2017.Poskytnuti informace o poctu a sidle volebnich okrsku
<br> Informace
o poctu a sidlech volebnich okrsku
<br> V souladu s § 14c odst.1 pism.f) zakona c.247/1995 Sb.o volbach do
Parlamentu Ceske republiky a o zmene a doplneni nekterych dalsich zakonu,ve zneni
pozdejsich predpisu,poskytuji informace o poctu a sidle volebnich okrsku pro volby
do Poslanecke snemovny Parlamentu CR,ktere se budou konat ve dnech 20.a
21.î ijna 2017:
<br> Pocet okrsku : 1
<br> Sfdio volebniho okrsku : Lisky cp.20
<br> VLiskemdne 5.9.2017
<br> Obec Lisky
Lfskyc.p.20,273 76 LISKY
<br> IC: 00640514
cbac@ob3G-li3ky.cz

Načteno

edesky.cz/d/3289698


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Líský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz