« Najít podobné dokumenty

Obec Lipůvka - oznámeni o jednání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipůvka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1.10.2019 v 18.00 hod.
Pozvánka a návrh programu
<br> na
<br> 12.jednání zastupitelstva obce Lipůvka
<br>
Datum jednání:
<br>
1.10.2019 v 18.00 hod <.>
<br>
Místo jednání:
<br> zasedací místnost
<br>
<br>
<br>
<br>
Obecního úřadu v Lipůvce
Program jednání:
<br> 1.Ustanovení zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu
<br> 2.Schválení programu jednání
<br> 3.Informace starosty obce
4.výběr firmy na realizaci VŘ na dodavatele stavby Bytový dům Lipůvkač.p.53
5.Svazek VaK měst a obcí – smlouva o spolufinancování díla „Lipůvka,napojení kanalizačních vyústí JZ a JV na CVD“
<br> 6.Kometa Group,a.s.– smlouva o vzájemné propagaci
<br> 7.ČP,s.p.– dodatek č.6 ke smlouvě o zabezpečení služeb pro ČP s.p <.>
8.Diecézní charita Brno – dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 18.10.2017
<br> 9.ZŠ Lipůvka – žádost o finanční příspěvek na vánoční dílničku
<br> 10.ZŠ Lipůvka – žádost o schválení přijetí daru
<br> 11.Smlouva o pronájmu pozemku p.č.1096/2 a částí 662/108 a 1105/6
<br> 12.Žádost o odprodej části pozemku p.č.155/1 o výměře cca 55m2
<br> 13.Knihovní řád knihovny Lipůvka
14.Rozpočtové opatření č.5/2019
15.Kontrola faktur
<br> 16.Diskuze

Načteno

edesky.cz/d/3279986

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipůvka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz