« Najít podobné dokumenty

Město Hodkovice nad Mohelkou - Adresný záměr prodeje nemovitosti v k.ú.: Hodkovice nad Mohelkou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hodkovice nad Mohelkou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

adresný záměr prodeje nemovitosti 202 8
Město Hodkovice nad Mohelkou
<br> nám.T.G.Masaryka 1,463 42 Hodkovice nad Mohelkou
<br> č.j.RM221/2019
<br> Adresný záměr prodeie nemovitosti
<br> Město Hodkovice nad Mohelkou oznamuje podle 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,adresný záměr prodeje nemovitosti (bytové jednotky,spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu
<br> na pozemku),která je ve vlastnictví města:
<br> - bytová jednotka č.202/8,celková výměra 35,70 m2,nacházející se ve 3.nadzemním podlaží budovy č.p.202,Pražská,Hodkovice nad Mohelkou
<br> - spoluvlastnický podíl o velikosti 3570/46255 na společných částech budovy č.p.202,Pražská,Hodkovice nad Mohelkou
<br> - spoluvlastnický podíl ve výši 3570/46255 na pozemku parc.č.209 v k.ú.Hodkovice nad Mohelkou
<br> Předem určenému zájemci paní 1.<.>.F.<.>.<.>,Česká.<.> <.>,463 42 Hodkovice nad Mohelkou
<br> Při prodeji nebude rozhodující výše nabídkové ceny <.>
<br> Adresný záměr nevylučuje podání nabídek jinými osobami.Případná nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a označení osoby,která nabídku podává,adresu,telefonní číslo a e-mailovou adresu <.>
<br> Město Hodkovice nad Mohelkou má právo tento záměr bez udání důvodu zrušit <.>
<br> K výše uvedenému záměru je možné se vyjádřit do 27.09.2019 na adresu uvedenou v záhlaví
<br> tohoto záměru <.>
<br> Hodkovice nad Mohelkou,12.09.2019
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX starostka ' Wšířšřo mamma n.M <.>
<br> CrLRai 1155.35 FF? Vyvěšeno dne: %? (7 % /q Sejmuto dne:
<br> - jednotka č.202/8 je byt o velikosti 1+kk,umístěný v 3.NP domu — využití jednotky je k bydlení
<br> Jednotka č.202X8 se skládá z: - pokoj + kuchyňský kout 23,71 m2 - koupelna + WC 6,33 m2 - předsíň 5,66m2
<br> Celková podlahová plocha jednotky činí 35,70 m2 <.>
<br> K vybavení jednotky patří: - podlahy - vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitřjednotky - obklady stěn - vnitřní omítky - nenosné příčky - vstupní dveře a vnější okna - vnitřní zásuvky a vypínače - samostatný elektromě...
adresný záměr prodeje nemovitosti 202 7
Město Hodkovice nad Mohelkou
<br> nám.T.G.Masaryka 1,463 42 Hodkovice nad Mohelkou
<br> č.j.RM 221/2019
<br> Adresný záměr prodeie nemovitosti
<br> Město Hodkovice nad Mohelkou oznamuje podle & 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,adresný záměr prodeje nemovitosti (bytové jednotky,spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu
<br> na pozemku),která je ve vlastnictví města: '
<br> - bytová jednotka č.202/7,celková výměra 59,95 m2,nacházející se ve 3.nadzemním podlaží budovy č.p.202,Pražská,Hodkovice nad Mohelkou
<br> - spoluvlastnický podíl o velikosti 5995/46255 na společných částech budovy č.p.202,Pražská,Hodkovice nad Mohelkou
<br> - spoluvlastnický podíl ve výši 5995/46255 na pozemku parc.č.209 v k.ú.Hodkovice nad Mohelkou
<br> Předem určenému zájemci panu 0.<.>.L.<.> <.>,Pražská.<.> <.>,Hodkovice nad Mohelkou
<br> Při prodeji nebude rozhodující výše nabídkové ceny <.>
<br> Adresný záměr nevylučuje podání nabídek jinými osobami.Případná nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a označení osoby,která nabídku podává,adresu,telefonní číslo a e-mailovou adresu <.>
<br> Město Hodkovice nad Mohelkou má právo tento záměr bez udání důvodu zrušit <.>
<br> K výše uvedenému záměru je možné se vyjádřit do 27.09.2019 na adresu uvedenou v záhlaví tohoto záměru <.>
<br> //7 azur/á
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Smosmiifíštřo HODKCVICE n.u <,>
<br> C:.Rtí - <.>,--::; ; Vyvěšeno dne : /OŽ ? $ /7 Sejmuto dne:
<br> Hodkovice nad Mohelkou,12.09.2019
<br> 7.Jednotka č.202/7:
<br> - jednotka č.202/7 je byt o velikosti 2+1,umístěný v 3.NP domu - využití jednotky je k bydlení
<br> Jednotka č.202/7 se skládá z:
<br> - pokoj 1 21,33 m2 - pokoj 2 15,24 m2 - kuchyň 7,44 m2 - koupelna 4,99 m2 - WC 1,59 m2 - předsíň 9,36 m2
<br> Celková podlahová plocha jednotky činí 59,95 m2 <.>
<br> Stránka 6 z 20 K vybavení jednotky patří: - podlahy _ - vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř jednotky - obklady stěn
<br> - vnitřní omítky
<br> -...
adresný záměr prodeje nemovitosti 6 9
í? Město Hodkovice nad Mohelkou
<br> nám.T.G.Masaryka 1,463 42 Hodkovice nad Mohelkou
<br> č.j.RM 221/2019
<br> Adresný záměr prodeie nemovitosti
<br> Město Hodkovice nad Mohelkou oznamuje podle 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,adresný záměr prodeje nemovitosti (bytové jednotky,spoluvlastníckého podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu
<br> na pozemku),která je ve vlastnictví města:
<br> - bytová jednotka č.6/9,celková Výměra 71,98 m2,nacházející se ve 3.nadzemním podlaží budovy č.p.6,Liberecká,Hodkovice nad Mohelkou
<br> - spoluvlastnický podíl o velikosti 7198/48863 na společných částech budovy č.p.6,Liberecká,Hodkovice nad Mohelkou
<br> - spoluvlastnický podíl ve výši 7198/48863 na pozemku parc.č.256 v k.ú.Hodkovice nad Mohelkou
<br> Předem určenému zájemci panu J.<.> K.<.>.<.> a paní V.<.>.K.<.> <.>,Soběslavice.<.> <.>,463 44 Sychrov
<br> Při prodeji nebude rozhodující výše nabídkové ceny <.>
<br> Adresný záměr nevylučuje podání nabídek jinými osobami.Případná nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a označení osoby,která nabídku podává,adresu,telefonní číslo & e-mailovou adresu <.>
<br> Město Hodkovice nad Mohelkou má právo tento záměr bez udání důvodu zrušit <.>
<br> K Výše uvedenému záměru je možné se vyjádřit do 27.09.2019 na adresu uvedenou v záhlaví tohoto záměru <.>
<br> !
<br> f ;,':f.! _řl,f' 7? _/ / / - %Á/LU/yv/ Ing.XXXXXXX K h aufe r o v á starostka měáťáSTO HODKCVICE n.M.C.5.121: ' '
<br> Hodkovice nad Mohelkou,12.09.2019
<br> -.'J„.<.>.;_._
<br> Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :
<br> Publikace dat ISKN Tisk - Os :93ms,293 prvků.Stránka č.1 z 1
<br> 362
<br> 85?
<br> http://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/print.aspx 1 1.9.201 9
<br> 9.Jednotka č.6/9:
<br> - jednotka č.6/9 je být o velikosti 3+1,umístěný v 3.NP domu
<br> - využitíjednotky je k bydlení
<br> Jednotka č.6/9 se skládá z:
<br> - pokoj 1
<br> - pokoj 2
<br> - pokoj 3
<br> - kuchyň
<br> — koupelna
<br> - WC
<br> - předsíň
<br> 8,65 m2
...
adresný záměr prodeje nemovitosti 6 8
Město Hodkovice nad Mohelkou
<br> nám.T.G.Masaryka 1,463 42 Hodkovice nad Mohelkou
<br> č.j.RM221/2019
<br> Adresný záměr prodeie nemovitosti
<br> Město Hodkovice nad Mohelkou oznamuje podle ?; 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,adresný záměr prodeje nemovitostí (bytové jednotky,spoluvlastnického podílu na společných částech budovy & spoluvlastnického podílu
<br> na pozemku),která je ve vlastnictví města:
<br> - bytová jednotka č.6/8,celková výměra 48,46 m2,nacházející se ve 3.nadzemním podlaží budovy č.p.6,Liberecká,Hodkovice nad Mohelkou
<br> - spoluvlastnický podíl o velikosti 4846/48863 na společných částech budovy č.p.6,Liberecká,Hodkovice nad Mohelkou
<br> - spoluvlastnický podíl ve výši 4846/48863 na pozemku parc.č.256 v k.ú.Hodkovice nad Mohelkou
<br> Předem určenému zájemci panu P.<.>.<.> K.<.> <.>,Podlesí.<.>.<.>,Hodkovice nad Mohelkou <.>
<br> Při prodeji nebude rozhodující výše nabídkové ceny <.>
<br> Adresný záměr nevylučuje podání nabídek jinými osobami.Případná nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a označení osoby,která nabídku podává,adresu,telefonní číslo a e-mailovou adresu <.>
<br> Město Hodkovice nad Mohelkou má právo tento záměr bez udání důvodu zrušit <.>
<br> K výše uvedenému záměru je možné se vyjádřit do 27.09.2019 na adresu uvedenou v záhlaví
<br> tohoto záměru <.>
<br> Hodkovice nad Mohelkou,12.09.2019 f.- ' /
<br> Ing.XXXXXXX XXXX erová starostka níěšižTO Hané-;; gaat n.M.C.;Qs'ázi _.„» „_ _ <.>
<br> VYVěšeno dne: % q && 7,7 Sejmuto dne:
<br> 8.Jednotka č.6/8:
<br> - jednotka č.6/8 je být o velikosti 2+1,umístěný v 3.NP domu - využití jednotky je k bydlení
<br> Jednotka č.6/8 se skládá z:
<br> — pokoj 1 12,36 m2 - pokoj 2 17,12 m2 - kuchyň 11,25 m2 - koupelna + WC 4,16 m2 - předsíň 3,57 m2
<br> Celková podlahová plocha jednotky činí 48,46m2 <.>
<br> K vybavení jednotky patří: - podlahy - vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitřjednotky - obklady stěn - vnitřní omítky - nenosné příčky - vstupní dveře a ...
adresný záměr prodeje nemovitosti 6 7
d nám.T.G.Masaryka 1,463 42 Hodkovice nad Mohelkou
<br> ga,Město Hodkovice nad Mohelkou
<br> č.j.RM 221/2019
<br> Adresný záměr prodeie nemovitosti
<br> Město Hodkovice nad Mohelkou oznamuje podle 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,adresný záměr prodeje nemovitostí (bytové jednotky,spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu
<br> na pozemku),která je ve vlastnictví města:
<br> - bytová jednotka č.6/7,celková výměra 71,44 m2,mezonet,nacházející se ve 3.nadzemním podlaží budovy č.p.6,Liberecká,Hodkovice nad Mohelkou
<br> - spoluvlastnický podíl o velikosti 7144/48863 na společných částech budovy č.p.6,Liberecká,Hodkovice nad Mohelkou
<br> — spoluvlastnický podíl ve výši 7144/48863 na pozemku parc.č.256 V k.ú.Hodkovice nad Mohelkou
<br> Předem určenému zájemci panu P.<.>.K.<.>.<.>,Podlesí.<.>.<.>,Hodkovice nad Mohelkou <.>
<br> Při prodeji nebude rozhodující výše nabídkové ceny.Adresný záměr nevylučuje podání nabídek jinými osobami.Případná nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a označení osoby,která nabídku podává,adresu,telefonní číslo a e-mailovou
<br> adresu <.>
<br> Město Hodkovice nad Mohelkou má právo tento záměr bez udání důvodu zrušit <.>
<br> K výše uvedenému záměru je možné se vyjádřit do 27.09.2019 na adresu uvedenou v záhlaví Hodkovice nad Mohelkou,12.09.2019 ; 5,17 /7 _ L 1 WWW)
<br> tohoto záměru./ Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka IHĚĚSXO HODKGVÍCE n.M <.>
<br> C.__ Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : //.ž.? ola/ý
<br> 7.Jednotka č.6/7:
<br> - jednotka č.6/7 je být — mezonet o velikosti 3+kk,umístěný v 3.NP a podkroví domu - využitíjednotky je k bydlení
<br> Jednotka č.657 se skládá z:
<br> - pokoj s kuchyní (3.NP) 29,90 m2 - pokoj (3.NP) 12,91 m2 - pokoj (podkroví) 11,20 m2 - koupelna (3.NP) 7,73 m2 - WC (B.NP) 1,40 m2 - předsíň (3.NP) 8,30 m2
<br> Celková podlahová plocha jednotky činí 71,44 m2 <.>
<br> K vybavení jednotky patří: - podlahy - vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř...

Načteno

edesky.cz/d/3253765

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Prodej   Veřejná zakázka   Prodej   Veřejná zakázka   Prodej   Veřejná zakázka   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hodkovice nad Mohelkou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz