« Najít podobné dokumenty

Město Mariánské Lázně - Pronájem - Hlavní tř. 269 (nebytový prostor), M.L.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mariánské Lázně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem
MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Ruská 155/3
<br> 353 01 Mariánské Lázně
<br> Zveřejnění záměru obce
<br> dle ust.§ 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,na
dobu předepsanou zákonem
<br> pronajmout hmotnou nemovitou věc
(nebytový prostor)
<br> - adresa objektu: ul.Hlavní,č.p.269
<br> - katastrální území,obec: k.ú.a obec Mariánské Lázně
<br> - číslo,druh pozemku: st.p.č.220/1
<br> - umístění objektu: 1.nadzemní podlaží,NP o výměře 147,63m2
<br> - energetická náročnost
budovy: G
- minimální cena nájmu: dle platného Sazebníku nájemného nebytových prostor v majetku
<br> města
<br> - účel užívání: obchod,služby s denním provozem
<br> - prohlídka objektu: po dohodě,viz níže uvedený kontakt
<br> - další podmínky: podání nabídky do podatelny Městského úřadu Mar.Lázně v zalepené
<br> obálce označené: „Nájem nebytového prostoru v ul.Hlavní,č.p.269-
neotevírat“ nejpozději do 30.9.2019 do 14:00 hod <.>
<br>
<br>
Vyplněné tiskopisy žádosti včetně povinných příloh uvedených v žádosti zasílejte,popř.odevzdejte
na podatelně MÚ na adresu: Městský úřad,odbor majetku,Ruská 155/3,353 01 Mariánské Lázně <.>
Tiskopisy žádosti a Sazebník nájemného jsou k dispozici na odboru majetku a na internetových
stránkách města: www.muml.cz <.>
S případnými dotazy,připomínkami se obracejte na Městský úřad,odbor majetku <.>
Jméno referenta,kontakt: XXXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> XXXX XXXXXXX
vedoucí odboru majetku
<br> Datum vyvěšení: XX.9.2019 Datum sejmutí: 01.10.2019
<br> Č.j.: OM/19/1111/RM

Načteno

edesky.cz/d/3253529

Meta

Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mariánské Lázně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz