« Najít podobné dokumenty

Město Jindřichův Hradec - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jindřichův Hradec - oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. CJH/127/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú. Otín u Jindř.Hradce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jindřichův Hradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190815104252953
55633531231ng l|llllllllllllllllllllllllIlllllllllHlllI
<br> Čj.: UZSVMICJHMBSB/ZOÉ 9-CJHM
<br> Úřad pro zastupování státe ve věcech majetkových Územní pracoviště Ceské Budějovice odbor Odloučené pracoviště Jindnchův Hradec,Na Hradbách 431l,377 01 J.Hradec
<br> Oznámení o výběrovém řízení 3 aukci
<br> čís.CJH1127I2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku
<br> v katastrálním území Otín u Jindřichova Hradce <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č,219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (date jen „ZMS“).přísiuší heapodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21_a nás!.vyhlášky č,622001 Sb.<.> o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 15.8.2019
<br> výběrové řízení 8 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek") <.>
<br> !.Prodávaný majetek Nemovíté věci:
<br>.spoluviastnický podíl o velikosti id.1128 v poměru !( celku na pozemku st.p.č.1031'1 o výměře 160 m2.druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří součástí je stavba: bez čplče.jiná st.stavba stojí na pozemku p.č.: St.103/1
<br> vedené na LV 5036 pro k.ú.Otín u Jindřichova Hradce,obec Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec <.>
<br> gpoluvlgstníkům prodávaného majetku svědčí předkupní právo vsouladu s ustanovením 5 1124 odst.1 zákona č.8912012 Sb.<.> občanský zákoník.ve znění pozdějších předpisů.Ii.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek se nachází vokrajove časti zastavěného území obce,mimo sídelní část obce,vmístní části Otín u J.Hradce.Okolí nemovité věci odpovídá zástavbě bytovými domy.Součástí pozemku je stavba bez čpíče,která se nachází pod povrchem pozemku,resp.v...

Načteno

edesky.cz/d/3253202

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jindřichův Hradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz